Nye krav til undervisningslokaler

Omlegging av studieformen ved NTH vil stille nye krav til undervisningslokalene. Dette blir ikke tatt hensyn til ved romutformingen av det nye Realfagbygget.

Den problembaserte læringsmodellen legger stor vekt på gruppearbeid. Overgang til en slik studieform krever derfor et betydelig antall grupperom. Til gjengjeld blir det mindre bruk for store forelesningssaler. Det nye Realfagbygget planlegges utfra den tradisjonelle undervisningsformen. I romfordelingen legges hovedvekten på auditorier og laboratorier mens det blir avsatt liten plass for grupperom. Tore Syversen, tidligere prosjektleder, nå formann i brukerstyret for Realfagbygget, avviser imidlertid at dette kan innebære at bygningen er umoderne allerede før den blir tatt ibruk.

TRENGER AUDITORIENE

- Med erfaring fra PBL i medisinerstudiet erkjenner jeg at undervisningsformen medfører et betydelig behov for grupperom, sier han.
- Jeg har imidlertid ikke noen klokkertro på PBL-modellen og mener at den egner seg dårlig for realfag. Dette sier jeg med bakgrunn fra mitt eget fagfelt, biokjemi, der jeg erfarer at studieformen har store svakheter. Studentene har vanskelig for å opparbeide seg det sterke fundamentet som bør ligge i bunnen av disse fagene og avdekker store huller i basalkunnskapene. Dette tror jeg er tilfelle for alle fag som ikke har direkte tilknytning til pasienter og sykdomsbeskrivelser. Jeg tror at samlende forelesninger fortsatt er best når man skal lære inn den grunnleggende teorien. Derfor tror jeg det alltid vil være behov for auditorieplasser ved NTH, framholder Syversen.
Akkurat nå pågår tilpasningen av romprogrammet til det utbyggingskonseptet som ble valgt. Totalarealet er fastsatt til 53.000 kvm., og selv om dette blir det største byggeprosjektet i Trondheim noen sinne tviler Syversen på at det vil bli særlig plass til overs for grupperom. Han opplyser at prosjekteringsarbeidet skal være ferdig i løpet av vinteren og at byggestart kan skje høsten 1996.


Updated 28.02.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no