Heder til professor Moan

Professor Torgeir Moan ved Inst. for marine konstruksjoner er blitt innvalgt som medlem i "The Royal Academy of Engineering". Målet til denne organisasjonen som ble opprettet i 1976, er å støtte opp under fremragende arbeid i alle ingeniørfag. Nye medlemmer tas bare opp etter invitasjon. I fjor sommer hadde akademiet tilsammen 943 britiske Fellows, 50 utenlandske medlemmer og ni æresmedlemmer. Professor Moan er trolig den eneste fra Universitetet i Trondheim som har blitt tatt opp i dette eksklusive selskap. Med hederen fulgte også invitasjon til en høytidelig middag i London som ble holdt 28.november.


Updated 28.02.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no