Gløs mener:

Under dusken og amfetaminfabrikken,

eller: "Never check a good story"

Det er en tradisjon blant ansatte i universitetsmiljøet i Trondheim å ikke ta studentavisa "Under Dusken" helt alvorlig. Det er liksom opplest og vedtatt at avisa er uetterrettelig, og ikke har "injurierende" kraft. Det dårlige ryktet gjør også at de fleste ansatte ikke gidder å svare på angrep fra avisa, ei heller å skrive leserbrev.
Oppslaget om at "Ansatte produserer og selger amfetamin" bidrar til å forsterke Under Duskens dårlige rykte. Det er dårlig journalistikk og brudd på pressens "Vær varsom-plakat" (som også gjelder for Under Dusken?) å trykke ubekreftede rykter fra en anonym kilde i en usignert artikkel. At kilden påstås å være "pålitelig" hjelper lite...
Saken ble ikke bedre ved at Dusken sendte ut en pressemelding på forhånd, og dermed utløste et skred i andre lett useriøse medier. Avisa Trondheim flesket til med "Narko-Fabrikk på NTH", og VG brukte en side på å fortelle at "NTH lager amfetamin".
Vi tror imidlertid ikke at de kommersielle mediene hadde tort å kjøre denne saken på et så spinkelt grunnlag uten å skyve Under Dusken foran seg. Se f.eks. hvordan journalist Per Jevne i Adresseavisen henger ut Duskens redaktører i Adresseavisen (24. nov. med spørsmålene: -Er dette deres eneste kilde? Hvilket belegg har vedkommende for å si dette? Er dette blitt bekreftet overfor Under Dusken osv. At politiet ikke vil kommentere Duskens oppslag trenger man heller ikke tolke som noe kvalitetsstempel.
Kjernen i denne saken er nå kokt ned til entall: En tidligere student og ansatt ved NTH og SINTEF har en gang i tiden mellom 1982 og 1992 laget et amfetaminlignende stoff ( PCP) i et laboratorium ved NTH. Han har siden tatt det i bruk på en måte som antyder en personlig tragedie, og sitter nå i fengsel.
Dette er ille, men tross alt himmelvidt fra Duskens påstander om at ansatte (flertall) produserer (i enfabrikk!!) og selger amfetamin (nåtid).
Inntil disse påstandene er blitt bekreftet, mener jeg Under Duskens redaktører skylder de ansatte ved NTH, og spesielt de ved Fakultet for kjemi og kjemisk teknologi en unnskyldning. De flåsete antydningene om narkotikamisbrukende "hvitsnippstudenter" ved NTH og Ingeniørhøgskolen er for øvrig heller ikke egnet til å skape et bedre studentmiljø i byen.

(NB: Gå ikke i skyttergravene. Når jeg nå likevel "gidder" å kommentere Under Duskens innhold, er det bl.a. fra en journalist/informatørfaglig plattform. Jeg har til dels glede av avisen, designet er ypperlig, men jeg ønsker at den skal få en annen og bedre profil i framtida).

Atle Kjærvik


Updated 28.02.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no