EN MANN FOR KARSTEN HÅRFAGRE?

Kommunaldirektør Rolf H.Jensen i Oslo motbeviser buskagitasjonen om at alle NTH`ere er kranglete seg-selv-nok`er. Som professor ved NTH underviste han i sin tid blant annet i konfliktløsning. Nylig var han ansvarlig for en historisk fredavtale mellom Blitz-miljøet og Oslo kommune og over nyttår reiser han til Palestina for å megle der. En av forhandlingsekspertens viktigste teser er at forhandlinger ikke begynner med en løsning - men slutter med en.


MÅNEDENS SITAT:

"Hvis arbeid er så sunt som alle sier, hvorfor ikke la de syke utføre det?" Jacob Haugaard, dansk politiker


Sjøvettkampanjen fant heller ikke i år særlig gehør hos 1.klassingene ved NTH, melder vår utsendte fotograf.
Foto: Jens Søraa


VI REGISTRERER:

· At "bladet" (Internavis for Norges landbrukshøgskole) melder at toalettet i teknisk grisehus er "hjemmekoselig med panel på veggene". Avtredet får terningskast 4 i en reportasje som gir begrepet journalistisk møkkagraving en ny dimensjon.

· At gutter som begynner ved NTH har lekt mye med Lego som barn, ifølge innehaveren av "Lekehjørnet" på Tårnåsen i Oslo som er intervjuet av bladet "Oslo søndre".

· At rektor Bjørn Hershoug ved Fiskerihøgskolen i Tromsø i et brev til fiskeriministeren krever at også hans høgskole må nevnes spesielt i den nye universitetsloven og igjen få styring over eget budsjett - slik den hadde før NFH ble underlagt Universitetet i Tromsø. Har Hershoug vært på EEU-kurs hos en herværende høgskolerektor?

· At info.avdelingen i "Norges forskningsråd" konsekvent luker bort alle forkortelser av navnet fordi de er redd for å bli forvekslet med Nedre Follo Renseanlegg (NFR). Forskjellen på etatene er at sistnevnte renser lufta internt.

· At alle gode universitetsbyråkrater for tiden er opptatt av å forankre sine notater, møter, tanker og traumer. Eneste unntak er de ansatte ved Fakultet for marin teknikk som alt har gått i land.


EN LOGO SOM FORTJENT

Herved slipper vi løs Gløs store julekonkurranse. Tegn den nye UNIT-logoen og bli med i trekningen av ett ekstra lønnstrinn under høstens lønnsoppgjør. Vi starter her med to utkast som begge har sterke røtter i fortiden. Det nye, samente heraldiske symbolet skal være klart til UNITs 50 års-jubileum i år 2019.

Til venstre ser vi "Gudmundsrosa" og til høyre en variant sterkt inspirert av det frie liv i NTHs linjeforeninger.


FOR GANEN

Trodde du at NTH-studenters oppfatning av drikkekultur var synonymt med flatfyll i Bodegaen? Gamle myter står for fall. Det er oss en glede å presentere en verdig representant for den nye connaisseur-generasjon. 1.november klokka 04.30 om natta stilte stud.techn. Jakob Bjelland (21) seg opp utenfor Vinmonopolets utsalg på Leütenhaven. Han ble dermed en av de første i landet som sikret seg årets kunstnervin da utsalget åpnet.
Men Gløshaugen fremmer også matglede. Ta nå bare det unge paret som i slutten av september ble hanket inn av politiet -bare fordi de drev matauk i høgskoleparken! Soppkurvene var til og med tomme kunne politiet konstatere. Tildragelsen bekrefter noe Lowell lenge har hevdet - 1994 var et elendig fleinsoppår.


NABONYTT:

"På dette punktet er vi nødt til å finne en Thor O. kompatibel løsning". Begrep lansert på møte i en herværende sterkt samarbeidende og harmonisk forskningsstiftelse.


MÅNEDENS JULEØNSKE (Tiltrådt av Lowell):

"Hva ønsker du deg av Universitetet? - At noen tar telefonen! Det er det største problemet med Universitetet. Kommer jeg gjennom til sentralbordet, så svarer det ikke på kontorene".
TV2-journalist Anders Magnus i intervju med UiB`s "På Høyden"


MÅNEDENS PROSJEKT:

"Avkjøling av hvite dverger"
Tittel på forskningsprosjekt på Cray.
Ansvarlig: Norunn Skjei ved Fysisk Inst., AVH.


Den gamle professor

Professor von Gløshaug er gammel og sløv
og blir omtalt som gubbe og gnier,
men den kan berikes som ikke er døv
for hans viten og vidd når han sier

at det ikke er sant at det store er størst
og at intet er smått som det lille,
for iblant kan det lille stå forrest og først
hvor det store har niks å bestille.

Skjønt det omvendte stemmer forbausende godt
med poenget man dermed får fatt på.
Men at noe er omvendt og stort eller smått,
vil han spise sin eldgamle hatt på!

Filur


Updated 28.02.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no