Kværner overtar SINTEF Strømningsmaskiner

Kværner Energy A/S og SINTEF har inngått en avtale om overføring av SINTEF Strømningsmaskiner til Kværner Energy. SINTEF Strømningsmaskiner arbeider innenfor fagfeltet vannkraftmaskiner og driver i dag et nasjonalt vannkraftlaboratorium i Trondheim. Kværner Energy er i dag laboratoriets største bruker.
Parallelt med overføringen til Kværner, vil NTH bygge et nytt strømningsteknisk laboratorium ved siden av Turbinlaboratoriet. Til sammen vil dette danne basis for et internasjonalt senter for vannkraftmaskiner og -systemer i Trondheim.
Vannkraftutbyggingen i Norge er stoppet opp. Det nasjonale behov for et frittstående laboratorium er derfor ikke like sterkt til stede som før. Kværner Energy, som tilhører verkstedområdet i Kværnerkonsernet, har i de siste årene hatt en sterk framgang på det internasjonale vannkraftmarkedet. I 1993 vant selskapet nærmere 60 prosent av alle store internasjonale kontrakter på vannkraftturbiner.
De ansatte ved laboratoriet i Trondheim er sikret videre arbeid i Kværner-konsernet

Kværner-avtalen ble undertegnet ved en høytidelighet på Lerchendal gaard i høst. Direktør Tore Amundsen i midten blir her flankert av NTHs rektor Emil Spjøtvoll t.v. og adm.dir. Thor O.Olsen i SINTEF.
Foto: Jens Søraa


Updated 28.02.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no