Jubilanter


DESEMBER:


60 år:
Solveig Danielsen, 04.12., førstefullmektig ved NTUB
Jon Brunvoll, 17.12., professor ved Institutt for fysikalsk kjemi
Einar Margido Aspås, 26.12., verksmester ved Inst. for maskinkonstr. og materialtekn.

50 år:
Lise C. Benjaminsen, 11.12., førstefullmektig ved Sentralbordet/Drifts- og vedl.holdsavd.
Svein Bjørberg, 14.12., professor II ved Institutt for bygg og anleggsteknikk
Grete Stavnes, 16.12., ledende forskningstekniker ved Inst. for uorganisk kjemi
Alf-Ivar Oterholm, 16.12., førsteamanuensis ved Institutt for by- og regionplanlegging
Randi Vikan Strøm, 23.12., førstefullmektig ved Institutt for by- og regionplanlegging


JANUAR 1995:


60 år:
Terje Oxaas, 26.01., forskn.tekn. ved Inst. for produksjons- og kvalitetsteknikk

50 år:
Herdis Karin Nilsen, 06.01., renholdsbetjent ved Drifts- og vedlikeholdsavdelingen
Hans Magne Pedersen. 12.01., professor ved Institutt for fysikk
Oddvar Landrø, 13.01., forskningstekniker ved Institutt for elkraftteknikk


Updated 28.02.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no