Nytt engelsk Gemini

Info.avdelingene ved NTH og SINTEF har nettopp gitt ut en ny engelsk utgave av forskningsmagasinet "Gemini". Det er høstens spesialnummer om miljøteknologi som nå har kommet i engelsk språkdrakt. Magasinet blir distribuert i et større antall i utlandet, men blir ikke sendt ut til alle NTHs ansatte slik det skjer med ordinære Gemini-magasin på norsk. Forskere og andre som trenger engelskspråklig informasjon f.eks i forbindelse med reiser, kan kontakte Info.-senteret vest for Hovedbygget.


Updated 28.02.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no