NTH med i planleggingen i Gaza og på Vestbredden

Institutt for by- og regionplanlegging sonderer mulighetene for å starte et Mastertilbud i fysisk planlegging for palestinske studenter. Professor Karl Otto Ellefsen ved instituttet har vært med på å få til en avtale om norsk bistand i oppbyggingen av et statlig palestinsk planleggings-direktorat.

Palestinske arkitekststudenter fra Birzeit-universitetet utenfor Jerusalem besøkte NTH i september.Bakerst f.v. : Osama Hamdeh, Nabeel Ayad, Anwar Awad Alla, Taysir Moshtaka. Foran f.v.: Jane Handal, Ghada Khalafog Ghada Abu Shaban.
Foto: Jan Erik Kaarø
Palestina mangler i dag planleggingsorganer og har få institusjoner i funksjon. I kjølvannet av Osloavtalen er det imidlertid satt i verk flere samarbeidstiltak. Professor Karl Otto Ellefsen ved Institutt for by- og regionplanlegging har deltatt i arbeidet med et programutkast. Det gjelder norsk hjelp til et system for planlegging (instit.bygging) for videreutvikling av Gaza og Vestbredden. Tidligere NTH-professor Rolf Jensen som i dag er kommunaldirektør i Oslo og tidligere forsker ved NIBR, August Røsnes, nå ved Byplankontoret i Oslo, er blant annet plukket ut til å etablere seg i Palestina i en periode på ett til tre år for å gå i gang med dette. NTH-folk er dermed med i planleggingen av gjenoppbyggingen i Palestina.

MULIGENS MASTERKURS.

- Disse personene blir viktige deltagere i den norske hjelpen, forteller professor Bjørn Røe ved By- og regionplanlegging.
- Tilsammen handler det om en tiltakspakke med en ekspertgruppe fra flere større firma som ASPLAN/VIAK , FAFO, NORCONSULT m.fl. Norske myndigheter v/NORAD har satt av midler til utdanning og treningsopplegg i fysisk planlegging (by- og regionplanlegging) for palestinerne. Det er i denne anledning NTH sonderer mulighetene for et Mastertilbud i planlegging. Et tilbud som dette vil eventuelt bli tilpasset den modell NTH tilbyr ved engelskspråklig Master of Science.
- Vi kan tenke oss et 1-2-årig kurs der palestinske studenter vil tilbringe deler av tiden i Norge og deler av tiden i sitt hjemland. I Palestina vil det bli noen kurs i tilegg til feltarbeid. Vi ser ikke bort fra at også norske studenter kan kobles til et opplegg som dette, sier Bjørn Røe. Han understreker at planene foreløpig bare er drøftet med prof. Samih Abed som er rådgiver ved PECDAR (Palestinian Economic Council for Developement And Reconstruction), og som var i Trondheim i høst med en gruppe studenter.

PALESTINSK DELEGASJON.

25-27 september hadde NTH besøk av syv palestinske arkitektstudenter som en del av et større Norgesopphold. Dette var 5.årsstudenter fra Birzeit-universitetet utenfor Jerusalem, og formålet med turen var å bli orientert om den norske velferdsstaten og hvordan planlegging foregår i Norge. Studentene besøkte en rekke ulike institusjoner og arbeidsplasser i Oslo-området og kom til Trondheim hovedsaklig for å treffe arkitektur/planleggingsmiljøet ved NTH.
- Vi orienterte om hva vi driver med her oppe, og besøket ble avsluttet med en workshop der studentene presenterte sin egen situasjon og tanker de hadde rundt oppbyggingen av sitt hjemland. Avslutningsvis diskuterte vi hvordan det de har lært under besøket kunne anvendes i deres situasjon. Oppholdet i Trondheim ble en slags oppsummering og refleksjon omkring det studentene måtte ha lært i forhold til sin situasjon i Palestina, forteller Røe.

ÅD


Updated 28.02.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no