"Eldrebølgen" kommer

I løpet av de neste ti årene vil mer enn hver tredje professor ved NTH bli innhentet av aldersgrensen. Minst 90 stillinger vil bli ledige. Personalavdelingen er nå i gang med et omfattende kartleggingsarbeid som skal kunne hjelpe fakultetenes profilering og strategi videre.

Leder for professorforum ved NTH, Arne Jensen, mener forgubbingen er en reell trussel for alle fakultet og institutter . - Det er særlig uheldig at dette kommer i en periode med begrensede ressurser. Vi burde hatt midler til å sikre oss gode og egnede kandidater i miljøet, men en aktiv rekruttering er ikke mulig. Dessuten er det ikke amanuensis-stillinger som vil bli ledige, men professorater, og disse er ikke egnet til å få inn yngre folk.
Arne Jensen mener et tredje trekk i bildet er den nye opprykksordningen for professorer som fører til dårlig mobilitet. - Folk sitter på gjerdet og venter på opprykket sitt. De har etablert seg med hus og hjem, så hvorfor skulle de flytte på seg? spør Jensen. Han oppsummerer situasjonen ved NTH slik:
1) dårlig økonomi
2) mangel på rekrutteringsstillinger
3) utilsiktede
følger av opprykksordningen. - Med "aldersbølgen" på toppen av alt dette, er NTH ille ute, mener lederen i Professorforum.

INN I STRATEGIPLAN.

Personalsjef ved NTH, Dag Lyseid, opplyser at man er i gang med å hente ut opplysninger fra regnskapssystemet for å skaffe en nøyaktig oversikt over situasjonen.
- Planen videre er å gå inn i hjemlene våre og jobbe mot fakultetene m.h.t. profilering og strategi, sier Lyseid. Vi har en pott med lønnsmidler og må finne ut hvilke virkemidler som kan utnytte denne best mulig. Vi må også finne ut om vi vil opprettholde det samme antall stillinger som i dag.
- På nyåret vil vi legge fram tallmaterialet vårt, og jeg regner med at vi må gjennom omfattende diskusjoner før noe kan bli bli nedfelt i strategiplanen.

ÅD


Updated 28.02.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no