EEU-kurs til tusen

Mer enn 1.000 etterutdanningskurs (EEU-kurs) er blitt arrangert ved NTH de siste 20 årene. Over 20.000 ansatte i næringsliv og forvaltning har deltatt på kursene siden 1975. Det første året stod ni kurs på programmet og disse trakk tilsammen 207 deltagere. I fjor var virksomheten vokst til å omfatte 74 kurs med tilsammen over 1.300 deltagere, fremgår det av årsberetningen fra Stiftelsen for etter- og videreutdanning ved NTH (SEVU). I 1995 er det planlagt 76 kurs.


Updated 28.02.95, Christian Viken, chrisvik@alkymi.unit.no