Ny Driftssentral åpnet

14.oktober ble åpningen av den nye Driftssentralen på Gløshaugen behørig markert. Gløs bringer her et (nesten) komplett gruppebilde av alle som nå har fått nytt arbeidssted i Brannlaboratoriets gamle lokaler. I midten ser vi universitetsdirektør Tor.H.Johansen som var tilstede under åpningen.

Fra venstre mot høyre: 1. rekke: Oddmund Aglen, Bjarne Akseth, Hallvard Olsen, Hans Petter Jensen, Per Gjengård, Edvin Karlstrøm, Elvi Husby.
2. rekke: Bjørg Haugan, Randi Tiller, Universitetsdirektør Tor H. Johansen, Driftsdirektør Jens Nordback, Asgeir Gunnes, Kirsten Lindberg.
3. rekke: Reidar Hognes, Ketil Tverrvåg, Erling Andersen, Ella Sandvik, Stein Arne Grønland, Per Arnold Blix, Anne Lise Dahle, Olav Alfred Tørvik, Anne Reitan, Nina Tanche-Nilssen, Roar Berg, Kåre Langøy, Arne Bakkland, Åge Løkvold.
4. rekke: Roy Aune, Atle Sæther, Ole Ramlo, John-Erik Ustad, Vidar Skjetne, Sverre Løkken, Elin Erdal, Torgeir Jensen, Ola Woldseth (arkitekten), Svein Bartholsen, Geir Lunde, Jørn Blokkum.
Foto: Jens Søraa


Updated 28.02.95, Christian Viken, chrisvik@alkymi.unit.no