EUs COMETT-program: Økonomisk suksess for Norge

"En meget vellykket satsing i EUs utdanningsprogram, ERASMUS og COMETT" var tilreisende EU-kommisjonens Giuseppe Masangiolis kommentar til aktivitetsnivået i Trondheim.

Mr Massangioli og EUs ambassadør i Norge, Aneurin Rhys Hughes gjestet Trondheim i oktober og merket seg at NTH har greid å utnytte de muligheter disse programmene tilbyr, særlig COMETT-programmet hvor ca. 50 prosent av Norges innsats er forankret på Gløshaugen.

Evalueringen av Norges deltakelse i EUs COMETT II-program er nylig avsluttet. Nå skal oppmerksomheten rettes mot fremtiden. Fra venstre: Nils Petter Sundby, SINTEF Oslo, Tom Ivar Bern, COMETT Information Office, Norges forskningsråd og Stewart Clark, NTH.
Foto: Jan Erik Kaarø

ØKONOMISK SUKSESS AV COMETT

Hvor mye har denne satsingen i EUs utdanningsprogrammer kostet? - Hvis vi ser på Norges kontingent til COMETT II-programmet som var tallfestet til å bli 29 mill. kroner for perioden 1990-1994, viser resultatet at satsingen har blitt en økonomisk suksess for Norge. Som vanlig i EU-programmene eksister det ingen "fair return", det er kvaliteteten på søknadene som er avgjørende. Vi kan være stolte av at COMETT II har ført til ca. 20 prosent høyere inntekter fra Brussel, enn Norges bidrag til programmet i løpet samme periode, sier Stewart Clark, COMETT-ansvarlig ved NTH Studieadministrasjonen.
- Hvis vi legger til de kontakter med industri, universitets- og forskningsmiljøer i EU som er etablert gjennom COMETT, har programmet også resultert i en solid forankring i Europa for NTH/SINTEF og de hundretalls bedrifter som er aktive i Norge. Disse kontaktene har også generert andre samarbeidsprosjekter, samt økonomisk støtte fra EU. Et bra eksempel er et SPRINT-projekt innen Leuven-nettverket som er koordinert i Delft", legger Clark til.

HVA ER COMETT?

COMETT er et program for universitets/industri-samarbeid basert på nettverk av regional eller sektoriell art. Det finnes 205 slike nettverk eller "University-Enterprise Training Partnerships" (UETP) i Europa. Seks av disse er i Norge og tre av dem ved NTH/UNIT. Clark er koordinator ved "Norwegian Technology Training Partnership", et tverrfaglig regionalt nettverk som dekker Midt-Norge. I tillegg har NTH ansvar for et nettverk i produksjonsteknikk; PETIME (koordinator Knut Egelie) og et i kraftelektronikk; PED (koordinator, professor Tore Undeland). Mange andre miljøer ved NTH har funnet samarbeidspartnere i EU gjennom andre COMETT-prosjekt og nettverk. SINTEF Oslo koordinerer COMETT på Østlandet som er en del av "familien". NTH/UNITs tre UETP´er har støttet industripraksis i EU og Norge for ca. 200 studenter, med delfinansering fra Brussel. Dette betyr at NTH- og UNIT-studenter kan søke COMETTs støtte for ute-diplom/praksis i EU-industri. For de som er ferdig ved NTH/UNIT til våren, kan COMETT tilby industripraksis ut i Europa.
- Det finnes stipendier for kvalifiserte studenter frem til september 1995, men husk at praksisopphold i COMETT varer i tre måneder eller lenger, sier Clark.

ER COMETT BARE PRAKSIS?

- Nei, en hovedaktivitet i COMETT er etterutdanning. COMETT har utviklet et rikt mangfold av EEU-kurs i Europa, hvor universitets/industri-samarbeid er sentralt. NTH og SEVU har arrangert nesten tyve slike EEU-kurs av fem - seks dagers varighet. Dette har vært et attraktiv tilbud innen engelsk-språkelig etterutdanning ved NTH og hvert kurs har tiltrukket seg ca. 20 deltakere.
- "Staff placements" er også et tilbud NTH/SINTEF er er i ferd med å oppdage. Hver placement er et skreddersydd prosjekt hvor ansatte flytter fra universitetssverden til industri/forskning, eller omvendt. I dag har vi en forsker fra MR-senteret på en slik utplassering i Mons, Belgia. COMETT har formidlet en plass fra SINTEF Produksjonsteknikk til UMIST, Manchester, og er i gang med utplassering fra NTHs Institutt for matematikk og fysikk til Tyskland. Vi har også en kandidat til fra Gløshaugen for utplassering ved University of Cambridge. Fra Verbundnetz Gas AG i Tyskland skal vi ta imot to spesialister ved NTH i løpet av våren 1995, forklarer Clark.
- Alle slike COMETT staff placements har et stipend på mellom 8.000 - 10.000 kroner pr. mnd.

HVA MED FREMTIDEN?

COMETT skal slås sammen med tre, fire andre EU-program som Norge hittil ikke har hatt adgang til. Det nye rammeprogrammet i yrkes- og profesjonsutdanning: "Leonardo da Vinci" betyr en firedobling av budsjettet i COMETT. Leonardo skal lanseres fra 1.januar 1995, med sannsynlig prosjektstart fra sommeren 1995.
- Jeg ser Leonardo som en bra etterfølger til COMETT. Den sterke fokuseringen på etterutdanning i Leonardo vil gi oss et utmerket program for formidling av forskningsresultater til industri, konkluderer Clark, som utfordrer de som vil søke EUs 4.rammeprogram innen forskning til å komme i kontakt med COMETT-miljøene for i fellesskap å lage "dissemination plans".


Updated 28.02.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no