En brannfelle?

NTHs to høyblokker er stappende fulle av annsatte og studenter. Høgskoledirektøren Kjell Næsje går nå inn for at det blir gjennomført jevnlige og realistiske brannøvelser for å sikre at alle kan evakueres hvis marerittet blir virkelighet; høyhusene begynner å brenne og gangene fylles av røyk. Amanuensis Arvid Dalehaug som arbeider ved Institutt for bygg- og anlegg i tolvte og øverste etasje i Sentralbygg I, mener at bare helikopter kan redde ham og hans kolleger i en slik situasjon. Brannvesenets stigebiler når bare til syvende etasje og det finnes ikke brannstrømper utenfor vinduene høyere oppe.

Flere brannøvelser i Sentralbyggene

Høgskoledirektør Kjell Næsje vil ha pålegg om jevnlige brannøvelser i sentralbyggene ved NTH. - Med så mange mennesker konsentrert på små arealer og med store ulykker andre steder friskt i minne, synes jeg vi bør ha gjentatte og reelle øvelser, sier han.

De tolv etasjene i NTHs to høyblokker er stappende fulle av ansatte og studenter. Av erfaring vet man at Brannvesenets stigebiler ikke når lengre enn til syvende etasje, og at det heller ikke finnes brannstrømper utenfor vinduene høyere oppe.

GOD BEREDSKAP

Så hva skjer i tilfelle ulykken er ute, hvis det begynner å brenne i en av de nederste etasjene - og trappene er uframkommelige og fulle av røyk? - For det første har vi en ganske godt utbygget beredskap, sier driftsdirektør Jens Nordback. - I sentralbyggene er det oppnevnt en brannansvarlig i hver etasje. Ved alarm tar han på et armbind og sørger for at samtlige rømmer lokalene via østre eller vestre trapp. I tillegg har vi en brannansvarlig for hele bygget med ansvar for brannforebyggende tiltak, som retteleder brannvesenets folk ved utrykning. Industrivernets folk i miljøet står også klare med røykdykkere som kjentmenn når alarmen går.

VIA HELIKOPTER

Men hva om trappeoppgangene blir fylt av røyk? - Da kan enn evakuering fra taket via helikopter være aktuelt for folk i de øverste etasjene, men dette er det brannvesenet som tar stilling til og organiserer om det skulle bli nødvendig.
Nordback forteller at det allerede har vært fire falske alarmer i Sentralbygg II i år. Varslingssystemet er meget følsomt. Faktisk har det av og til slått ut fordi gulvet har blitt bonet!

ØVELSE FØR JUL

- Med så mange alarmer er vi tilbakeholdne med å holde øvelse i tillegg. Det kan lett føre til at folk blir sløve og tror det er nok en falsk alarm. I Sentralbygg I vil det likevel bli gjennomført en øvelse før jul, sier Nordback.

Høgskoledirektør Kjell Næsje er enig med Nordback, men mener likevel at en arrangert brannøvelse gir en annen praktisk og mer konkret erfaring, enn når en alarmklokke går og folk tusler ut mer eller mindre organisert. Blant annet blir det brukt røyk under en organisert øvelse. Det gir en pekepinn om hva en kan forvente seg ved en virkelig brann, påpeker Næsje.

ÅD

Føler du deg trygg?

Astrid Presthus, sekretær v/ Institutt for Arkitekturhistorie.9.etasje, Sentralbygg I:
- Jeg må innrømme at jeg aldri tenker på slikt. Vi er så vant til å gå her hver dag at det ikke streifer oss. Dessuten har vi trappen like ved utgangsdøren vår. Om den skulle være sperret, aner jeg ikke hva vi skulle ha gjort. Det er jo ikke noe å hive seg utfor i, en strømpe eller noe sånt.......

Roar Skålin, forsker v/Industriell matematikk, 11 etasje Sentralbygg II: - Jeg har ikke akkurat mareritt om branner i sentralbygget. Det er jo heldigvis lite treverk og mye mur i bygget. Egentlig er jeg mest bekymret for de falske brannalarmene. "Uff, ikke nå igjen", er det lett å tenke, og så sitter vi der og tar sjansen på at det ikke er virkelig denne gangen heller. Såvidt jeg vet er det ikke andre rømmingsveier enn de to trappene, så om det brenner i de lavere etasjene og det blir umulig å komme seg ned, vet jeg ikke hva løsningen blir. Det er litt høyt å hoppe ut.....!

Arvid Dalehaug, amanuensis ved Institutt for Bygg og anlegg, 12 etasje, Sentralbygg I:

- Brannsikkerhet og generell brannsikring inngår som deler av vår undervisning, derfor er vi rimelig godt oppdatert i dette området. Etter mine vurderinger er det kun helikopter som kan redde oss hvis det oppstår en stor brann i bygget her.
Hva bygger du dette på ?
- Det eksisterer en felles korridor mellom de to trappenedgangene. Gangen er ikke avdelt med dør. For vårt vedkommende må vi ut for å komme oss opp eller ned. Er bare ei trapp fylt med røyk, går det bra, men fylles korridoren med røyk er vi sperret inne og kommer oss verken opp eller ned. En redning må foregå gjennom vinduene både i 12. og 13. etasje. Sannsynligheten taler da for at det også her vil være de yngste og sterkeste som vil klare seg. Varslingssystemet er forbedret for et par år siden så vi antar at varslingen kommer tidsnok til at vi kan gå ned en av trappene. Ved alarmer forlater alle ved instituttet lokalene da det selvsagt ikke er tid til å vente med rømming til en eller annen finner ut at det er en virkelig brann.


Updated 28.02.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no