Bergan ble professor som 26-åring

Føljetongen om tidenes yngste NTH-professor fortsetter. Også de siste ukene har redaksjonen fått inn flere tips, slik at vi har måttet revidere vår "rankingliste". Det synes nå - med alle forbehold - som om Pål G.Bergan (Bildet) var den aller yngste i en slik stilling. Han ble utnevnt til professor bare 26 år gammel i 1980. Bergan er i dag direktør i Det Norske Veritas Research og prof. II ved Inst. for konstruksjonsteknikk. Vi bringer her en forhåpentligvis endelig versjon av listen.
Navn	      Fagområde	     Utnevnt   Alder

Pål G.Bergan Statikk 1.1.1980 26 år, 2 måneder, 2 dager Bjørn Olstad Datatekn./telematik 1.5.1993 29 år, 2 mnd., 1 dg. Johan P.Holtsmark Fysikk 1.8.1923 29 år, 5 mnd, 18 dg. Nils A.Sørensen Organisk kjemi 1.7.1939 29 år, 6 mnd., 23 dg. Hans R.Mørch Skipsbygging 21.2.1913 29 år, 7 mnd., 5 dg. Adolf Watzinger Maskinlære 1.7.1909 30 år og 20 dg. Olav Egeland Teknisk kybernetikk 30.6.1989 30 år, 3 mnd., 26 dg. Richard Birkeland Matematikk 12.5.1910 30 år, 11 mnd., 25 dg. Inge Johansen Vekselstrømsteknikk 12.6.1959 31 år og 16 dg. Nils A.Baas Matematikk 20.5.1977 31 år og 27 dg. Øystein Grong Metallurgi 6.2.1987 31 år, 1 mnd., 1 dg. Johan L.Mansa Skipsmaskinbygging 1.8.1932 31 år, 1 mnd., 14 dg. Johannes K.Lunde Skipsbygging 1.7.1947 31 år, 3 mnd., 26 dg. Hans Henrik Rode Mekanikk 1.7.1916 31 år, 5 mnd., 2 dg. Kristian Seip Matematikk 1.3.1994 31 år, 8 mnd., 5 dg. Sigurd Skogestad Kjemiteknikk 30.4.1987 31 år, 8 mnd., 16 dg. Jens Bache-Wiig Elektroteknikk 1.1.1912 31 år , 10 m., 16 dg.


Updated 28.02.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no