Alumni-forening på trappene

Av Synnøve Ressem
I begynnelsen av desember skal høgskolestyret ta stilling til om en alumni-organisasjon skal opprettes ved NTH. En spørreundersøkelse blant tidligere og nåværende studenter har gitt god respons.

En alumni-organisasjon skal fungere som kontaktledd mellom NTH og tidligere studenter. Medlemmene vil få løpende informasjon om det som rører seg ved NTH og vil også få jevnlige tilbud om temadager og tiltak av ren sosial karakter. Tanken er at kontakten skal fungere toveis og bidra til et bedre og tettere kontaktnett mellom NTH og utenomverden.

VANLIG I USA

Alumni-organisasjoner er mest kjent fra USA og Storbritannia, der universitetene har lange tradisjoner i å holde kontakt med og arrangere jubiléer og årsfester for tidligere studenter. I Norden er det foreløpig bare den tekniske høgskolen i Stockholm som har opprettet en slik organisasjon. Men interessen er stigende og flere universiteter arbeider med saken. Det ryktes at alle universitetene i Sverige er i oppstartingsfasen.
Ved NTH er utredningsarbeidet snart ferdig og innstillingen skal være klar for behandling i begynnelsen av desember. I den forbindelse påpeker prosjektleder Jan Tore Gjendem ved studieadministrasjonen at diplomstudenter som ennå ikke har besvart spørreskjemaet begynner å få dårlig tid. Skjemaet må innleveres snarest for å komme i betraktning.

SPØRRESKJEMA

Spørreskjemaet er sendt ut til 550 tidligere studenter og 650 diplomstudenter. Svarprosenten er desidert størst innen gruppen tidligere studenter. Svarbrevene har strømmet inn fra fjern og nær, de fjerneste fra New Zealand, Japan, Roma og Budapest. - Responsen er entydig positiv, forteller Gjendem. - Alle uttrykker begeistring over tiltaket, men flere ber oss finne et annet navn. De vil at vi skal finne et godt norsk ord. Alumni er latinsk og betyr "tidligere elev" og er godt innarbeidet av tilsvarende organisasjoner verden over. Dette behøver ikke å være et avgjørende argument hvis vi finner et alternativt navn som klinger bedre. Det spørs hva det kan bli, - "NTHs venner" er jo allerede oppbrukt.

MEDLEMSREGISTER

En av de viktiste oppgavene for den planlagte alumni-organisasjonen blir å få opprettet et sentralt medlemsregister som skal inneholde adresser, arbeidssted og litt personalia. Dette vil bli et nyttig verktøy for dem som ønsker å oppspore tidligere studiekolleger. Et slikt register vil også være er nyttig i jobbsammenheng, for eksempel når man skal søke jobb og vil undersøke om andre fra NTH jobber i bedriften fra før. Registeret vil også ha en oversikt over medlemmer som jobber i utlandet. Medlemmene vil få tilgang til en informasjonsdatabase, som blant annet skal opplyse om arrangementer, møter, bedriftsbesøk med påfølgende seminar, etterutdanningskurs og sosiale aktiviteter. De vil også få tilsendt medlemsblad og annet materiell.


Updated 28.02.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no