Ny avtale for vannrenserne

Det store engelske selskapet Anglian Water og Vannrensegruppa ved NTH/SINTEF har inngått en tre-årig samarbeidsavtale om forskning og utvikling. Avtalen innebærer en fortsettelse av et samarbeid som alt har pågått i mange år og som blant annet har resultert i den såkalte Kaldnes-prosessen (Oppkalt etter Kaldnes Miljøteknologi A/S). Denne teknikken renser kloakkvann ved hjelp av små plastbiter belagt med bakterier. Prosessen benyttes nå flere steder i Norge og er under innføring ved renseanlegg i New Zealand, Australia og Storbritannia. Den nye samarbeidsavtalen ble undertegnet av NTH-professor Hallvard Ødegaard for Vannrensegruppa og utviklingsdirektør Peter Matthews for Anglian Water UK.


Updated 18.07.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no