"Fakultet for tverrvitenskap"

NTNU bør inneholde et "Fakultet for tverrvitenskap", foreslår professor Knut H.Sørensen ved Senter for teknologi og samfunn. Ved å opprette en slik enhet unngår man organisatoriske problemer som henger sammen med fagdisiplinenenes hegemoni på universitetet. Ifølge Sørensen kan en slik nyskapning redusere risikoen for konflikt mellom flerfaglige og disiplinære initiativ.

Men samtidig ser professoren også en del mulige negative følger av å opprette et slikt fakultet. Stortingsvedtaket oppmuntrer til tverrfaglig samarbeid innen hele universitetet, da kan det gi gal signaleffekt å plassere hovedansvaret for å tenke samarbeid hos en bestemt enhet. Dessuten frykter Sørensen at det tverrfaglige fakultetet kan bli oppsamlingsplass for fagmiljøer man ellers ikke finner noen naturlig plass til i systemet. Det er heller ikke sikkert at et Fakultet for tverrvitenskap vil passe inn i en organisasjon der det først og fremst er snakk om å redusere antall fakulteter.

Men uansett om tverrvitenskapene får sitt eget fakultet eller ikke, mener Sørensen at det vil være behov for en organisatorisk overbygning over flerfaglige tiltak i NTNU. Han peker på at det i praksis har vist seg vanskelig å få samarbeids-tiltak til å fungere når de har vært knyttet opp mot noen av UNITs nåværende fakultet. Derfor mener professoren at det trengs en organisatorisk enhet i universitetsadministrassjonen som kan fungere som fødselshjelper og rugekasse for sentre, programmer og andre flerfaglige tiltak.


Updated 18.07.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no