Gløs trapper ned

Vi beklager at årets femte nr. av Gløs kommer noe forsinket i forhold til utgivelsesplanen. Etter all sannsynlighet blir dette også den siste utgave av avisen i nåværende form. Til høsten vil Gløs komme som rent meldingsblad om NTNU-saken, men utgivelsesdatoer og -hyppighet er foreløpig ikke fastlagt.

Gløs ble første gang utgitt i 1986 og har siden kommet regelmessig med unntak av et opphold på halvannet år i 1992 - 93. Den siste tiden har det vært satset mere tid og krefter på produktet enn noensinne. Derfor er det med et visst vemod redaksjonen nå trapper ned som ledd i NTNU-tilpasningen.

Også innenfor NTNU vil det være behov for intern informasjon av den type som Gløs har brakt og som ingen andre organ ved universitetet har ivaretatt. Det vil bli opp til den sentrale arbeidsgruppen for informasjonsområdet som Kollegiet har oppnevnt, å utrede hvordan dette behovet skal dekkes i fremtiden.

Red.


Updated 18.07.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no