Ny SU-ledelse

Studentutvalget ved NTH har valgt sin siste ledelse. Asbjørn N.Skaro fra Fakultet for berg-, petroleums- og metallurgifag overtok 1.juli som ny leder, mens Sunniva A.Steen fra Fakultet for kjemi og kjemisk teknologi ble ny nestleder. Begge studentlederne går i andre årskurs. Deres funksjonstid varer til 31. desember i år.


Updated 18.07.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no