Samarbeid med Kjeller og Stavanger

NTH har i løpet av den siste måneden undertegnet samarbeidsavtaler både med Høgskolen i Stavanger (HIS) og Universitetsstudiene på Kjeller (UNIK).


Samarbeidsavtalen mellom Høgskolen i Stavanger og NTH ble undertegnet 2.juni. F.v. dekanus Terje Aven ved sivilingeniørutdanningen og rektorene Emil Spjøtvoll og Erik L.Eriksen.
Foto: Jan Erik Kaarø
Mens høgskolen tidligere har inntatt et noe kjølig forhold til de mange regionale siv.ing.-utdanningene som er dukket opp, hersker det nå et bedre klima. Fra før er det inngått samarbeidsavtaler med høgskolene i Narvik og Telemark. Den nye avtalen med Høgskolen i Stavanger som ble undertegnet 2.juni gjelder godkjenning av dr.grader, mens overenskomsten med Kjeller-miljøet fra 31.mai er mer omfattende. Her blir det direkte samarbeid om undervisning av både siv.ing og dr.ing.

IKKE KONKURRENTER

Selv om det regionale utdanningstilbudet for siv.ing'er etterhvert begynner å bli omfattende, mener rektor Emil Spjøtvoll at nykomlingene ikke står i noe reellt konkurranseforhold til NTH. I siste studieår ble 73 prosent av alle nye siv.ing.-studenter her i landet tatt opp ved NTH og 27 prosent utenfor.

- Vi har fortsatt et solid tyngdepunkt i Trondheim og slik vil det trolig være i overskuelig fremtid. NTH er ikke redd for konkurranse fra de nye utdanningsstedene, men politikere og næringslivsledere burde kanskje være litt bekymret. Det som nå skjer er at vi sprer ressursene på parallelle fagmiljøer. Selv om de regionale utdanningene spesialiserer seg innen ulike fagfelt, kan jo vi tilby akkurat samme utdanning her i Trondheim, fremholder NTH-rektoren. I øyeblikket utdannes det sivilingeniører ni steder i Norge og i tillegg har Høgskolen i Agder også planer om å starte opp et studium. Spjøtvoll er imidlertid skeptisk til å utvide antall studiesteder ytterligere.

ÅPNER FOR DISPUTASER I STAVANGER

Høgskolen i Stavanger er i dag den største norske "produsenten" av siv.inger, utenfor NTH (395 registrerte studenter siste studieår). Utdanningen er særlig innrettet mot olje- og petroleumsfag. Siden 1991 har Forskerakademiet i byen også drevet doktorgrads-utdanning og -veiledning. Hittil har 25 kandidater gjort seg ferdig med sin forskerutdanning og i øyeblikket er ytterligere 30 kandidater i sving med sine avhandlinger. Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet har imidlertid lagt ned forbud mot disputaser i Stavanger. Derfor har rogalendingene hittil valgt å reise til Aalborg Universitet i Danmark for å forsvare sine avhandlinger. Den nye avtalen med NTH åpner imidlertid for at disputaser også kan skje ved Høgskolen i Stavanger. Det blir nå NTHs Doktorgradsutvalg som formelt tar opp nye dr.studenter og NTH som oppnevner bedømmelseskomite. Men et av de viktigste punktene for HIS var, ifølge dekanus Ole Andreas Songe-Møller, at NTH nå har lempet på residensplikten. Det betyr at dr.studentene kan ta "pliktåret" i Stavanger istedet for i Trondheim. Samme dispensasjon gjelder i avtalene som er inngått med Telemark, Narvik og Kjeller.

Rektor Spjøtvoll ser flere fordeler ved et tettere samarbeid om doktorgradsutdanningen. Han håper at NTHs Doktorgradsutvalg etterhvert vil få status som en nasjonal komité. Det vil gjøre det lettere å opprettholde en jevn standard og kvalitet på doktorutdanningen.

LÆRERE TIL KJELLER

Universitetsstudiene på Kjeller er opprinnelig et utspring fra Universitetet i Oslo (UiO). Forskningsinstituttene på Kjeller har imidlertid ønsket å styrke de teknologisk orienterte studiene og å utdanne siv.ing'er. Derfor har de nå inngått avtalen som gjør NTH og UiO til likestilte samarbeidspartnere.

Målet er å utdanne ca. 25 siv.ing'er og to - tre dr.ing-kandidater årlig. NTH og UNIK skal i samarbeid videreutvikle studieopplegget og avtalen innebærer blant annet at lærere fra NTH skal oppholde seg i perioder på Kjeller. Et spennende element i dette nye samarbeidet er at det vil omfatte utstrakt bruk av TV-basert fjernundervisning. Dette vil f.eks bety at en NTH-professor kan holde forelesning i det nye fjernsynsstudioet i Hovedbygget for studenter som sitter på Kjeller. Og omvendt kan NTH-studenter på samme måte dra nytte av fagfolk på Kjeller.

JEK


Updated 18.07.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no