Høiskoleringen

Allerede i 1910 begynte studentene å engasjere seg for å få et eget merke som kunne identifiseres til NTH. I 1914 ble det bestemt at merket skulle ha form av en ring. Designet ble utlyst som internasjonal konkurranse. Det kom inn 135 forslag, og vinneren ble daværende arkitektstudent Tormod Kristoffer Hustad fra Inderøy.

Ringen lages i rustfritt stål med gullklode og har forandret seg lite opp gjennom årene. Etter Hustads tegning skulle gullkloden forsynes med lengde- og breddegrader og plasseres slik at stålringen dannet "ekvator". Uvisst av hvilken grunn ble kloden etterhvert forandret til ei glatt kule.

De første ringene ble laget av Møllers Gullsmedforretning, men siden 1928 har gullsmed Ola Dahlsveen hatt enerett på produksjonen. Den opprinnelige benevnelsen var "Høiskoleringen." Siden er den blitt kalt "NTH-ringen" og "siv.ing.-ringen". Det siste er positivt galt, for som kjent brukes ringen også av arkitekter fra NTH. Ringen ble forvaltet av en oppnevnt ringkomité, og Tormod Hustad var her første formann. I henhold til særbestemmelsene skal ikke ringen overleveres til andre enn de som gjennom høgskolen har fått tillatelse til å bære den. Uteksaminerte kandidater får et utleveringsbevis, som gir dem rett til å kjøpe ringen. Hver ring blir registrert med nummer hos gullsmeden.

Hustad ble uteksaminert i høstsemesteret 1914 og ble ansatt ved NTH i 1923. Han tegnet flere større bygg, både private og offentlige, og var bl.a.byggeleder for Gamle Fysikk. Mindre kjent er det at Hustad ble utnevnt til landbruksminister i Quislings første regjering. Senere overtok han som arbeidsminister etter Ragnar Sigvald Skancke, som opprinnelig var professor ved NTH. I 1946 ble Hustad dømt til tvangsarbeid på livstid.

På 60-tallet ble det oppdaget flere etterligninger av ringen. Dette førte til at det ble søkt om mønsterbeskyttelse i 1965. På 80-tallet ble det gjort flere fremstøt fra kvinnelige siv.inger om å lage ringen som ørepynt. Forslaget ble behandlet på høyeste hold, men ble nedstemt. Begrunnelsen var at ringen har en særegen utforming som er mønsterbeskyttet.

(Kilde: Semesteroppgave i forming av Gro Olden Jørgensen og Kjerstin Toska, Høgskolen i Sør-Trøndelag, avdeling for lærerutdanning, 1995)

SR


Updated 18.07.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no