PFI-flytting avgjøres i september

I september blir det endelig avgjort om Papirindustriens forskningsinstitutt (PFI) skal flytte fra Oslo til Trondheim. Sikre kilder anslår det som 80 - 90 prosent sannsynlig at PFI vil bli flyttet til Gløshaugen.

Den endelige avgjørelsen faller på en ekstaraordinær generalforsamling i midten av september. Styreleder i PFI, Knut Kringstad i Norske Skog, opplyser til Gløs at en eventuell flytting uansett først kan skje etter at visse punkter om samarbeidet mellom NTH og PFI er blitt avklart.

OVERKJØRT?

En innstilling om flytting ble behandlet i styret for Treforedlingens Bransjeforening (TBF) i midten av mai. Resultatet ble en anbefaling til PFIs styre om å gå videre med arbeidet. Et flertall av de ansatte ved PFI ser det imidlertid som meget uheldig å flytte på seg. De ansatte har skrevet et brev hvor de enstemmig går imot forslaget.

Flere ansatte, inkludert administrerende direktør, har den siste tiden sagt opp sine stillinger?

- Dette kommer ikke overaskende for oss. En flytting er en dyptgripende sak og vi har stor forståelse for at mange innen PFI synes en slik omvelting er leit. Industrien vil strekke seg langt for å minske "skadene", men de anbefaler likevel enstemmig at vi skal gå videre i arbeidet, sier Kringstad.

GUNSTIG NABOSKAP

Hva oppnår dere ved å flytte til Trondheim?

- Vår bransje er relativt liten i internasjonal målestokk, og det er derfor uhensiktsmessig med to sentre i Norge: Institutt for kjemiteknikk ved NTH som driver grunnleggende forskning, utdannelse, og har et yrende liv på diplom- og doktorand-nivå, og PFI i Oslo som er mere rettet mot anvendt forskning. Jeg tror synergieffekten ved å samle disse under et felles tak, vil bli stor. Vi får mer avansert og bedre utstyr, og personalet vil kunne gi hverandre nyttige innspill og bidra positivt til et fellesskap.

Ett av punktene som nå diskuteres er hvor det nye senteret skal legges på Gløshaugen. Høgskoledirektør Kjell Næsje forteller at man har gjort en avtale fra NTHs side om å "sitte på gjerdet" inntil endelig beslutning blir tatt. Det forhindrer ikke at man allerede gjort seg noen tanker omkring flyttingen.

- Det finnes en stor papirmaskin i kjelleren i en av de midtre kjemiblokkene. Et nytt senter må nødvendigvis legges i nærheten av denne maskinen, sier Næsje.

ÅD


Updated 18.07.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no