PBL prøves ut på maskinfakultetet

Tre amanuenser ved Fak. for maskinteknikk har satt igang et prosjekt for å prøve ut problembasert læring (PBL) i egen undervisning.


Førsteam. Kjell Kolsaker er positiv til PBL, men tror at den nye undervisningsformen aldri fullt ut vil kunne erstatte tradisjonelle forelesninger.
Foto: Synnøve Ressem
Det overordnede målet med prosjektet er å legge om læringsformene i eget fag, til PBL med bruk av computer. Prosjektgruppa håper at erfaringene kan brukes i videre utvikling av PBL ved NTH. Med på prosjektet er førsteamanuensis Ole Melhus og amanuensis Reidar Kristoffersen fra Inst. for mekanikk og termo og fluiddynamikk og førsteam. Kjell Kolsaker (bilde) fra VVS-teknikk.

Kolsaker underviser i klimateknisk systemsimulering. Han forteller at han har gjort spredte forsøk med den nye undervisningsformen, med blandede resultater.

- Bruk av PBL går dypt inn i struktureringen av faget og forutsetter at mye må legges om. Jeg tror denne undervisningsformen bør være et supplement, men at den aldri kan erstatte tradisjonelle forelesninger. Blant annet tror jeg det kan bli vanskelig å ha full oversikt over faget ved ensidig bruk av PBL.

Kolsaker har gode erfaringer med å bruke øvingsoppgaver etter PBL-metoden innledningsvis, for å vise hvilke problemstillinger faget omfatter.

- Det skapte en fin dialog i timene og virket svært motiverende. Erfaringen ga absolutt mersmak for eget vedkommende. Etter fagevalueringen til høsten får vi vite om studentene opplevde det like positivt.

Den tradisjonelle undervisningsformen skaper trygghet med hensyn til at alt pensumstoff blir presentert og at eksamen alltid holder seg fullstendig til det presenterte stoffet. Kolsaker ser imidlertid ingen grunn til å tviholde på det gamle fordi det er tryggest. Han ønsker seg en undervisningsform som har en passe blanding mellom teori og praksis. Men han vil ha mye mer erfaring å bygge på før han er villig til å kutte ut de tradisjonelle forelesningene.

SR


Updated 18.07.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no