Evaluering pågår

Universitetsrådet har satt ned en arbeidsgruppe som er i gang med å vurderere professoropprykksordningen.

Gruppa skal se både på positive og negative erfaringer og venter å bli ferdig i september/oktober. Fakultetsdirektør Ivar Østerlie er UNITs representant i arbeidsgruppa. De øvrige medlemmene kommer fra Universitetet i Oslo, Norsk forskerforbund, Høgskolen i Telemark, Universitetet i Bergen og Det norske universitetsråd.

Arbeidsgruppa har sendt ut fire ulike spørreskjemaer til henholdsvis søkere, søkerinstitusjoner, lederne for de nasjonale bedømmelseskomiteene og de ansvarlige bødømmende institusjoner for den første søknadsrunden. Østerlie opplyser at svarprosenten er overraskende høy.

På bakgrunn av dataene som kommer inn skal arbeidsgruppa foreslå tiltak og eventuelt forandringer av regelverket som kan bidra til at ordningen kan bli best mulig. Arbeidsgruppa skal særlig legge vekt på spørsmål om kvalitetssikring, inkl. sikring av rettferdig behandling av den enkelte søker, rekruttering, mobilitet, likestilling, opprykksordningens forhold til fag som ikke har akademiske tradisjoner og administrative konsekvenser, inkl. spørsmål om klage.


Updated 18.07.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no