Nye NTH-professorer

Tilsammen har 32 NTH-amanuenser blitt professorer etter at ordningen med personlig opprykk etter kompetansevurdering ble innført i 1993:

Jørgen Amdahl, Inst. for marine konstruksjoner
Jon Brunvoll, Inst for fysikalsk kjemi
Per H.J. Carlsen, Inst. fo Inst. for byggekunst
Thor Inge Fossen, Inst. for teknisk kybernetikk
Georg Kåre Hagen, Inst. for teknisk elektrokjemi
Alex Hansen, Inst. for fysikk
Hans T. Haukås, Inst. for kuldeteknikk
Harald Høyem, Inst. for byggekunst
Erling Ildstad, Inst. for elkraftteknikk
Randulf Johansen, Inst. for konstruksjonsteknikk
Stein Julsrud, Inst. for uorganisk kjemi
Ingrid Fiksdahl King, Inst. for byggekunst
Ulf R. Kristiansen, Inst. for teleteknikk
Knud Larsen, Inst. for byggekunst
Lisa Lorentzen, Inst. for matematiske fag
Terje Malvik, Inst. for geologi og bergteknikk
Kjell Magne Mathisen, Inst. for konstruksjonsteknikk
Jan Myrheim, Inst. for fysikk
Sverre Nistov, Inst. for by- og regionalplanlegging
Lars Norum, Inst. for elkraftteknikk
Bjørn Olstad, Inst. for datateknikk og telematikk
Hans Jørgen Roven, Metallurgisk inst.
Kristian Seip, Inst. for matematiske fag
Ole Ivar Sivertsen, Inst. for maskinkonstr. og materialtekn.
Olav Solem, Inst. for organisasjon og arbeidslivsfag
Ingvald Strømmen, Inst. for kuldeteknikk
Henry Valberg, Inst. for maskinkonstr. og materialtekn.
Svein Valla, Inst. for bioteknologi
Kesheng Wang, Inst. for verkstedsteknikk
Martin Ystenes, Inst. for uorganisk kjemi
Finn Arve Aagesen, Inst. for datateknikk og telematikk


Updated 18.07.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no