Onsagerprofessor 1995 - Frederick W. Gehring

Utnevnelsen av årets Onsagerprofessor ved NTH ble nylig markert ved en høytidelighet der rektor, Emil Spjøtvoll, delte ut Onsagermedaljen til matematikeren Frederick W. Gehring.
- Det er veldig inspirerende å kunne ha en slik verdenskapasitet innen matematikk her ved NTH noen måneder, sier førsteamanuensis Kari Hag ved Institutt for matematiske fag.

Gehring er den tredje gjesteprofessoren ved NTH etter at Norsk Hydros Onsagerprofessorat ved NTH ble startet i 1993. Gehring blir regnet for en av de fremste i verden innen sitt matematiske felt - kompleks analyse.


Frederick W. Gehring.
Foto: Halvor Molland

HEDRET FORSKER

Gehring er opprinnelig utdannet elektroingeniør fra University of Michigan. Etter at han avsluttet elektroutdanningen dro han til Cambridge i England for å studere matematikk. Nå er han tilbake i Michigan - som professor i matematikk. Her har han mottatt flere priser for sitt utmerkede arbeid ved universitetet. Prisene har han fått for sitt fremstående forskerarbeid og for sin veiledning av doktorgradsstudenter. Flere av disse doktorgradsstudentene har kommet fra NTH.

Professoratet kom i stand etter «Lars Onsager Symposiet» som ble avholdt i 1993, i forbindelse med at Lars Onsager ville fylt 90 år dette året. Etter et initiativ fra NTH ble det da åpnet for å få gjesteprofessorer til høgskolen gjennom et professorat som skulle bære Onsagers navn. Norsk Hydro gikk inn som sponsor. Først for tre år, men konsernet har nå forlenget dette med nye tre år.

TOPPFOLK TREKKES TIL NTH

- Onsagerprofessoratet skal være en stimulans for miljøet ved NTH. Siden professoratet er knyttet til Onsagers navn - som alle kjenner, er det mulig å trekke toppfolk til NTH. Onsagerprofessorene skal fungere som gjesteprofessor i tre til seks måneder, forteller en av medlemmene i Onsagerkomitéen, professor Eivind Hiis-Hauge.

Onsagerprofessoratet gjør det mulig å trekke noen av verdens fremste forskere innen fagfeltene kjemi, fysikk og matematikk til NTH for en kortere periode. Fagfeltene er plukket ut på bakgrunn av at det var innen de samme fagfeltene Lars Onsager arbeidet.

Onsager er en av de to nobelprisvinnerne som har tatt sin utdanning ved NTH. Onsager fikk Nobelprisen i kjemi i 1968, og var i tillegg også nominert til nobelpris i fysikk.

NYTT OPPHOLD I 1996

- Det er veldig inspirerende å ha Gehring her ved NTH. Han er kreativ. Han kan fortelle om sine tanker og teorier, samtidig som han er flink til å lytte til andres problemer. I tillegg er han flink til å oppfatte og sette seg inn i andres problemer. Disse kombinasjonene er sjeldne, og gjør at vi setter uendelig pris på å ha han her, forteller førsteamanuensis Kari Hag ved Inst. for matematiske fag, der Gehring vil ha sitt tilholdssted den tiden han er ved NTH. Hag har selv tatt sin doktorgrad med Gehring som veileder.

Gehring selv er godt fornøyd med å komme til Trondheim.

- Jeg liker meg svært godt her i Trondheim. Jeg har reist mye i Skandinavia, og ser frem til å holde flere foredrag her ved høgskolen, sier Gehring.

I første omgang skal Gehring være ved NTH frem til sommerferien. Deretter reiser han igjen, og kommer tilbake etter jul for å ha tilhold ved høgskolen hele vårsemesteret 1996.

Av Halvor Molland


Updated 18.07.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no