Tverrfaglig også i USA

Det amerikanske forskningsrådet The National Science Foundation (NSF) har lenge satset spesielt på tverrfaglige forskningssentra som arbeider med langsiktige prosjekter. I 1989 ble det opprettet et program for Science and Technology Centers (STC). I dag finnes det tilsammen 25 slike STC'er spredt over hele USA som får støtte fra NSF. Forskningstemaene ved disse sentrene spenner fra astrofysikk til bioteknologi. Ifølge en pressemelding fra NSF har sentrene ført til en ny tilnærming til kompliserte problemer. Det er opprettet nettverk av ansatte ved universiteter, forskningsinstitutt og næringsliv. Sentrene har også egne utdanningsprogram for studenter.

NTNU-kamp på Internet

Internet har blitt den nye arenaen for kampen mot NTNU. I ulike diskusjonsgrupper har det alt lenge pågått en ytterst frisk meningsutveksling om det nye universitetskonseptet. Nylig har også "Studentkomiteen mot NTNU" opprettet en egen WWW-side med masse faktastoff, friske sitater, innfall og utfall. Her finner vi bl.a. egne sider med "Innlegg mot Hernes", "Gode sitat" og "Ryktebørsen". På hjemmesida blir det klart understreket at dette "ikkje er eit offisielt talerøyr for universitetet, rektorar, Gudmund Hernes eller andre slike".

WWW-siden ble lagt ut på nettet 24.mai, men komiteen skriver sin historie tilbake til 16.mars i år. Den ble da stiftet i kantina på Dragvoll av en gruppe studenter. Organisasjonen ledes nå av et sekretariat som består av Jardar Eggesbø Abrahamsen og Anne Charlotte Torvatn. Målet til komiteen er å få oppfylt følgende to krav:

1. Universitetet skal hete Universitetet i Trondheim.
2. Ikke noe fagområde skal underordnes andre fagområder. Dette innebærer at det ikke skal finnes noe politisk pålegg om at samarbeidet ved universitetet skal foregå under noen gitt profil.

Internet-adressen til "Studentkomiteen mot NTNU" er:
http://www.nvg.unit.no/~jardar/NTNU/


!

"De bærer sammen med os ansvaret for at vår høiskole, så fjernt den enn ligger fra de store kulturcentrer som høiskolenes ytterste forpost mot nord, ikke bare skal være en utpost, men snart innta rang som et teknikkens, videnskapens og kunstens brennpunkt og bli en verdig fortsettelse av de sterke fædrelandske tradisjoner som på dette sted svever over os fra Domkirkens gamle murer".\

Professorrådets formann, professor Sem Sæland i tale ved immatrikuleringen av NTHs først studentkull i 1910.


Updated 18.07.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no