Rektor Spjøtvoll skuffet over ensidig informasjon:

- Overlat Metamorfose til profesjonelle informatører

- UNIT-ledelsens meldingsblad "Metamorfose" sprer ensidig informasjon om NTNU-prosessen. I sin nåværende form er jeg redd denne publikasjonen bidrar til å videreføre en konflikt i stedet for å skape fellesskap gjennom medvirkning fra alle deler av universitetet, sier NTHs rektor Emil Spjøtvoll.


- Har UNIT-ledelsen glemt de gamle universitetsidealene om å hegne om åpen meningsutveksling?, spør rektor Emil Spjøtvoll etter å ha lest de første utgavene av "Metamorfose".
Foto: Gorm K.Gaare
Hittil har UNIT-ledelsen utgitt seks nr. av "Metamorfose" som har blitt sendt ut til samtlige universitetsansatte. NTH-ledelsen har på sin side bevisst valgt å være forsiktig med offentlige kommentarer i tiden etter Stortingsvedtaket, for ikke å låse fast standpunkter i den vanskelige interne omstillingen som nå skal skje. Men med dagens informasjonspraksis i NTNU-saken mener rektor Spjøtvoll at høgskolen til høsten vil ha behov for å utgi et eget meldingsblad. Den siste tiden har det fremkommet ønsker om et slikt blad fra flere hold i NTHs organisasjon.

KOMPROMISSLØST?

I "Metamorfose" blir det redegjort for NTNU-prosessen, sett fra Teknostallen. Ledelsen ved delenhetene blir ikke informert om innholdet på forhånd og får følgelig heller ikke mulighet til å komme til orde i spaltene. I NTHs ledelse har da også bladet blitt møtt med en viss skepsis. Mens man her har oppfattet avgjørelsen i Stortinget som et kompromissvedtak i en vanskelig sak, er det, ifølge Spjøtvoll, vanskelig å finne noen kompromisslinje i Metamorfose.

- Et av mine viktigste ankepunkter mot bladet er at det brukes til å fremme en toppstyrt prosess. I Metamorfose presenteres på forhånd ferdige løsninger på en rekke vanskelige punkter i omstillingsprosessen. Flere av sakene har senere vært omstridt internt i Kollegiet, som f.eks forlengelsen av valgperioden og nedsettelse av en egen charterkomité. Ved å presentere ferdige løsninger før sakene har vært gjenstand for bred debatt er det vanskeligere å gjøre retrett.

- LA PROFESJONELLE OVERTA

NTHs rektor peker også på at statsråd Hernes i Stortinget manet alle impliserte parter i konflikten til klokskap. Spjøtvoll mener at dette harmoniserer dårlig med det politiske innholdet i Metamorfose.

- Her presenteres kun ensidige partsinnlegg, uten motforestillinger. Selv reagerer jeg selvfølgelig sterkt på at synspunktene til Universitetets største delenhet konsekvent blir oversett. Men mest bekymret er jeg med tanke på fremtiden. Det kan umulig være gunstig å nøre ytterligere opp under de dype motsetningene vi hadde ved universitetet.

Spjøtvoll mener at ansvaret for informasjonsprosessen burde vært overlatt til profesjonelle krefter. Etter hans syn ville den beste løsning vært å la Universitetsavisa dekke saken ved hjelp av vanlige journalistiske arbeidsmetoder. Et eventuelt eget NTNU-blad burde vært utgitt av informasjonsavdelingene ved UNIT.

- Det er umulig å være helt objektiv i en sak som setter så sterke følelser i sving. Utfordringen vi står overfor kan best takles ved å la alle parter i konflikten komme til orde, presiserer han.

JEK


Updated 18.07.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no