Lerkendal-metoden

Følgende alternative forslag til gjennomføring av ny fakultetsinndeling ved NTNU ble lansert på et lederseminar for NTH 31.mai. Ideen om dette spennende sosiologiske eksperimentet står herved til fri avbenyttelse for rette vedkommende:

"Samle alle UNITs instituttstyrere på Lerkendal stadion. Finn ut hvem som er kontaktsøkende og hvilke grupper som etterhvert danner seg på gressmatta. Dann deretter nye fakulteter etter dette mønsteret".


Updated 18.07.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no