Teknologi og kristendom hand i hand i 1997

1000-årsjubileets store overraskelse kan bli konferansen "Fremtidens boformer - verdivalg og teknologi". For når hørte man om at en teknisk høgskole og kirken tok initiativ til et formelt samarbeid?


NTH-rektor Emil Spjøtvoll og biskop Finn Wagle i Nidaros bispedømme tar initiativet til en konferanse i skjæringspunktet mellom etikk og teknologi.
Foto: Gorm K.Gaare

Det er NTH-rektor Emil Spjøtvoll og biskop i Nidaros Bispedømme, Finn Wagle, som har tatt initiativ til konferansen i oktober l997 i skjæringspunktet mellom teknologi og etikk. Utgangspunktet er de to pillarene i Trondheim bys historie, som hver for seg har vært avgjørende for byens nasjonale og internasjonale stilling: På den ene siden Nidaros domkirke som gjorde Trondheim verdenskjent allerede fra Middelalderen, - og mye seinere - i 1900 - opprettelsen av NTH som har gjort byen til et sentrum for teknologisk og arkitektonisk utvikling.

Med seg i arbeidet framover vil Spjøtvoll og Wagle ha en programkomité bestående av professorer og fylkesmenn, og konsulentselskapet SR-gruppen as i Trondheim er ansvarlig for å få programmet på beina.

Hvorfor "boformer" som tema?

- Når Trondheim nå fyller 1000 år, kan det være interessant å se på den tekniske utviklingen vi står oppe i med PC, CD, video m.m. IT-leverandører jobber med systemer som vil gi nye store endringer i våre hjemmeforhold. Men i alt dette trendy, moderne reiser det seg etiske problemstillinger i økende grad. Spørsmål som gjerne er både komplekse og krever dyp refleksjon, sier Wagle.

- Nærliggende etiske spørsmål kan være om vi lager boformer og oppvekstvilkår som gir et godt liv. Hvordan kan vi føre funksjoner tilbake til familien? Hva med privatlivets fred etterhvert som vi fyller våre hjem med IT og teleutstyr? Skaper vi boliger for ensomhet? osv. Mye av dette er hverdagsproblematikk man sjelden reflekterer over og gir verdimessig forankring. Teknologer, som gjerne er fagspesialister med hver sine felt som VVS, elektrisitet, arkitektur etc. kan ha godt av å reflektere over helhetlige etiske problemstillinger som berører alle. På samme vis er det viktig for teologer å gå inn i dialog med den teknologiske ekspertisen.


POSITIVT MOTTATT

Ennå er det lenge til l997, men de faglige ansvarlige i SR-gruppen, Jan Bredeveien og tidligere NTH-rektor Inge Johansen, skal ha mange brikker på plass innen den tid og synes tiden går altfor fort.

- Vi begynner så smått å få organisasjonen på plass, og har fått en enormt positiv repons utenfra, sier Bredeveien.

- Vi har kontaktet en del større organisasjoner som LO, NAF og AF for å få flere med i styringskomiteen, men fortsatt har vi ikke alle på plass i programkomiteen. Det som er klart, er at konferansen vil henvende seg til den internasjonale fagkretsen blant planleggere, etikere, antropologer, teknologer og teologer. Lekfolk og politikere vil også bli trukket inn aktivt i konferansen som vil gå over fire dager i oktober. Gudmund Hernes har muntlig sagt seg meget interessert i foretakendet, og det er håp om å få statsråden til å åpne konferansen, eventuelt også å delta med et faglig bidrag.

ÅD


Updated 18.07.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no