Jubilanter

AUGUST


60 år:
Knud-Helmer Knudsen, 01.08, amanuensis ved Maskinkonstruksjon/materialteknikk
Margot Geisnes, 04.08, renholdsbetjent ved Renholdsseksjonen
Arne Graabak, 05.08, overingeniør ved Elkraftteknikk
Erling Hagen, 24.08, overingeniør ved Fakultet forelektro- og datateknikk
Alf Sverre Gaarden, 26.08, forskningstekniker ved Geologi og bergteknikk

50 år:
Kåre Olaussen, 01.08, professor ved Fysikk
Jan Erik Hovind, 09.08, mester ved Bygningsseksjonen
Elin Tronhus, 10.08, avdelingsbibliotekar, ved Norges tekniske universitetsbibliotek
Toril Jacobsen, 13.08, førstefullmektig ved Klima- og kuldeteknikk
Tove Schanke, 23.08, konsulent ved Fakultet for kjemi og kjemisk teknologi
Ludvig Karlsen, 25.08, førsteamanuensis ved Marin prosjektering
Else Karin Bergh, 26.08, fullmektig ved Fakultet for fysikk og matematikk


Updated 18.07.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no