NTH ekspanderer på Internet

NTHs hjemmeside på World Wide Web (Internet) bygges stadig ut. Som kjent har våre trykksaker "Gløs" og "Gemini" alt i en god stund vært nettbårne. I tillegg har informasjonsavdelingen nå bl.a. begynt å legge ut pressemeldinger fortløpende om nye dr.ingeniører og andre nyheter fra høgskolen (http://www.ntnu.no/nth.info/). Merk også at det er opprettet en egen base for historisk stoff om NTH(http://www.ntnu.no/itea.info/nthhistorie/index.html) . Initiativtager er Knut L.Vik ved IT-avdelingen.

I disse dager er NTH-info. også iferd med å legge ut stoffet fra høgskolens nye årsrapport (for 1994). Dette er en bok på nesten 400 sider som utgies av høgskoledirektøren. Den inneholder et vell av faktaopplysninger.

På nettet blir opplysningene i årsrapporten splittet opp på fakulteter og institutter. Dette betyr at hvis du f.eks står på NTHs hjemmeside (http://www.ntnu.no/NTH/) og "peker" på Fakultet for arkitektur, så vil du få frem på skjermen de opplysningene som årsrapporten inneholder om dette fakultetet.

Red.


Updated 18.07.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no