Nytt kurs i "informasjonsledelse"

Etter hvert som dagens samfunn blir mer og mer spesiali- sert blir også behovet for å organisere kunnskapen større. Program for anvendt koordineringsteknologi (PAKT) vil til høsten stå bak kurset «Informasjonsledelse». Kurset skal hjelpe norsk næringsliv å administrere og nyttiggjøre den kunnskapen bedriftene sitter inne med.

Tor G.Syvertsen (t.v.) og Reidar Gjersvik er sentrale fagpersoner bak det nye kurset.
Foto: Halvor Molland

Kurset «Informasjonsledelse», som NTH Spesialutdanning tilbyr høsten 1995 og våren 1996, er basert på seks ukesamlinger. Det har tidligere blitt avholdt to tilsvarende kurs, men da under navnet «Informasjonsressursforvaltning».

INFORMASJON = EN RESSURS

Bakgrunnen for kurset er behovet for å behandle informasjon som en ressurs, på lik linje med andre ressurser som arbeidskraft, kapital og maskiner. Dette kan være informasjon om egen virksomhet, markeder, produkter, lover og regler. For å utnytte slik informasjon på en måte som tjener bedriften best, er det viktig at bedriften har kompetanse til å forvalte informasjonsressursene. Bedriftene må kunne kartlegge, skaffe til veie, verdsette, oppbevare og ikke minst gjenfinne den informasjonen som bedriften har - når de trenger den.

- Kurset er i første rekke rettet mot ledere og medarbeidere i bedrifter som ser kunnskap og kompetanse som en ressurs. Det er visse måter å organisere informasjon på og informasjon blir mer og mer viktig i dagens samfunn. Teknologien når stadig høyere nivå, og bedriftene må kunne mer enn før. Mange bedrifter har gått over til å bygge kunnskap inn i produktet de selger. Et eksempel på det er NIKE som organiserer det å lage joggesko. Materialkostnadene for et par NIKE joggesko er kanskje bare 10 prosent av det du betaler i butikken, og egentlig kan hvilken som helst fabrikk lage skoene. Men det er NIKE som sitter inne med kunnskapen om materialene, markedsføringen og om selve konstruksjonen av skoen. De bruker kunnskapen sin til å tjene penger, forteller Tor G.Syvertsen som er en av de faglig ansvarlige

- KUNNSKAPEN MÅ UTNYTTES

- Kunnskapen og teknologien endres fort, og for å utnytte spesialkompetanse som er tilgjengelig i bedriften må kunnskapen organiseres og gjøres lett tilgjengelig for de som trenger den og skal bruke den. Her er informasjonsledelse viktig. Ledelsen skal sørge for at organisasjonen er i stand til å utnytte kunnskapen sin, forteller Syvertsen.

Han står sammen med Reidar Gjersvik fra NTH og Arne Krokan fra BI-NMH for den faglige ledelsen av kurset. I tillegg til disse vil det også bli hentet inn annen kompetanse.

Gjennomføringen av kurset er basert på seks ukesamlinger, der fem vil bli holdt i Oslo og en i Trondheim. På samlingene vil det bli tatt opp ulike tema som informasjonsøkonomi, databasesystemer, informasjonsjus og informasjonsledelse - for å nevne noen. Mellom ukesamlingene får deltagerne hjemmeoppgaver, gjerne knyttet til egen bedrift, som omhandler det aktuelle temaet som har blitt gjennomgått. De ulike hjemmeoppgavene blir et større prosjekt når de sees i sammenheng.

Kurset Informasjonsledelse er også et ledd i NTHs Spesialutdanning som krever 12 vekttall. Informasjonsledelse vil gi deltagerne seks vekttall, og de kan deretter fritt velge andre kurs - alt etter hvilken profil de vil ha på spesialutdanningen.

Mere informasjon om kurset får du hos Stiftelsen for etter- og videreutdanning (SEVU). Det er også opprettet en egen www-base med adressen: http://www.pakt.unit.no/~tgs/sevu/infoled/infoled.htm. Påmeldingsfrist er 11. september.

Av Halvor Molland


Updated 18.07.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no