Rekord-pågang til industriell matematikk

Det er rekordstor søkning til studieretningen for industriell matematikk. For første gang måtte det ved vårens opptak innføres adgangsbegrensing. 30 studenter får begynne på industriell matematikk til høsten. Tilsammen var det 90 søkere fra hele høgskolen til plassene. Studentene begynner på industriell matematikk i tredje årskurs.

Studieretningen ble startet i 1982 med ti studenter og har siden vokst jevnt og trutt. De siste årene har pågangen økt kraftig. En av årsakene er trolig de lyse utsiktene på arbeidsmarkedet for siv.ing'er med denne bakgrunnen. Kandidatene kan gå inn i en rekke type stillinger og har hittil ikke hatt problemer med å skaffe seg jobb etter endt studium.


Updated 18.07.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no