Kersti og Eivor fikk Henriks minnepris

To jenter ble i år tildelt Henriks minnepris ved Institutt for matematiske fag. Kersti Ekeland (22) fra Oslo og Eivor Øines (22) fra Bodø fikk prisen for beste presentasjon av Prosjekt 1, ved studieretningen for industriell matematikk. Prisen er oppkalt etter professor Henrik H.Martens som døde høsten 1993. Prisen som utdeles er Martens' favorittbok "How to solve it", av G.Polya.

Kersti Ekeland (t.v.) og Eivor Øines med boka de ble tildelt som vinnere av Henriks minnepris.
Foto: Jan Erik Kaarø
I over ti år har Institutt for matematiske fag gjennomført et prosjekt i tredje klasse som har munnet ut i en muntlig eksamen. Eksamen arrangeres nå som et symposium over to dager, hvor også medstudenter kan høre på foredragene.


Updated 18.07.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no