Gamle guder og framtidsoptimisme

Apropos logo - konkurransen for NTNU...

Mange har lurt på opprinnelsen til NTH-seglet, eller NTH-logoen som vi omtaler det i moderne språkbruk. Utformingen av seglet ble utlyst som en åpen, nasjonal konkurranse i 1912. Med god hjelp av førstesekretær Wenche Stene ved hovedarkivet har vi børstet støv av gamle arkivmapper og funnet opplysninger om konkurransen.

I alt kom det inn 13 forslag og bedømmelsen ble avsluttet 1. april 1912. I juryen satt professorene J. Meyer, J.E. Gunstensen og arkitekt H.K. Stabell. Førstepremien var på 200 kroner og gikk til Kristiania-maleren Domenico Erdmann for motto "Prometheus". På andre plass kom trondheimsarkitekten Nils Ryjord, som hadde en matematisk ligning som motto. Andrepremien ble forøvrig honorert med kroner 100.-.

Juryen krevde at det ble gjort diverse forandringer på originalutkastet. I-en i Trondhiem måtte byttes ut med j, og tårnenes relieff måtte "dempes noget saa at dette kan virke litt mindre dominerende i billedet." Gravør H. Rui i Kristiania fikk jobben med å stanse ut seglet.

Kulturbringer

Erdman valgte altså en av de greske guder, Prometheus, som symbolfigur. Direkte oversatt betyr navnet "den forut kloke". Prometheus var opprinnelig gud over ilden, men har også fått æren av å ha skapt og gitt liv til de første menneskene. Prometheus-skikkelsen har alltid hatt apell til tenkere og diktere og har stått fram som opprører og kulturbringer i verdenslitteraturen. I høgskoleseglet trer han fram fra en kraftfull bygning og viser at han har makt over fosser, bølger og lyn.

Arkitekt Ryjord valgte å bruke symboler for det han mente var grunnlaget for all teknikk, nemlig vitenskap og kunst. Han tok utgangspunkt i tannhjulet, "som har sin anvendelse i alle grene av teknikken", og lot det omkranse et Minervahode. Minerva vernet om kunst og håndverk og var skytshelgen for kunstnere, diktere, vitenskapsmenn og håndverkere. Videre er sola med som et element, - "betingelsen for alt liv og opphavet til all energi, symbolet for naturkræfterne."

Optimisme

Symbolvalget forteller mye om de rådende samfunnsideene på den tida. Det at vi endelig hadde fått en egen teknisk høgskole var en stor sak for hele nasjonen. Landet sto foran mange uløste oppgaver, og det ble forventet at høgskolen skulle spille en aktiv rolle i samfunnsutviklingen. Det hersket en utrolig framtidsoptimisme. Alt dette kommer til uttrykk i seglkonkurransen, f.eks. i mottoet "Alt for Norge." - "En sterk vokset furu, som breder sine grene udover Norge, for at betegne høiskolens kraftige fremtidsarbeide for det hele land", skriver forfatteren av dette mottoet.

De fleste mottoene stiller i samme gate. "Polarstjernen" skal vise høgskolens hovedinngang med to fakler og en sekstagget stjerne, "som et symbol på den tekniske videnskaps betydning for vårt land." "Videnskap og Industri" har ei ugle som symbol for studiet og et tannhjul som symbol for industrien. Ugla har forøvrig en diplomrull i klørne, og er tegnet av gravøren som fikk jobben med å lage seglet. I mottoet "Morgendemring", mener forfatteren at detaljene er klare og enkle og ikke trenger noen utdyping.

Noe for NTNU?

"Nye skud" ble levert i to utkast. Det første utkastet har et hode i midten som skal symbolisere den menneskelige intelligens. Hodet omrammes av grener med nye skudd, som skal henlede på "den uendelige tilgang av friske krefter og spirende løfter." Nederst er et arrangement av emblemer for arkitektur, maskinteknikk, elektroteknikk, bygnings- og bergingeniør samt kjemi. Utkast nr to har Minerva i midten med en oppgående sol i bakgrunnen, og er ellers lik første utkast.

Til sist nevner vi mottoet som, med en smule tillemping, kunne være noe for NTNU, nemlig "Enighet gjør sterk." Mottoet har en jordklode som er omgitt av sammensluttede hender. Forfatteren vil her henspille på "høgskolen som et ledd i det felles internasjonale arbeidet å ta naturens forskjellige krefter i menneskenes tjeneste."

SR


Vinnerutkastet ble tegnet av Kristiania-maleren Domenico Erdman og har Prometheus, eller Prometevs, som motto.


Dette forslaget kom på andreplass og er tegnet av trondheimsarkitekten Nils Ryjord. Symbolene han bruker er tannhjulet for teknikk, sola for naturkreftene og Minervahodet for kunst og håndverk.


I "Morgendemring" mener forfatteren at symbolikken er krystallklar og ikke trenger videre utdyping...


Motto "Den rette vinkel." - Den rette vinkel er ingeniørens vigtigste verktøi og minder altid om nøiagtihed, mente innsenderen.


Flere konkurransedeltakere satte fokus på den romerske gudinnen Minerva, som tilsvarer grekernes Athene og var skytshelgen for bl.a. vitenskapsfolk.


"Enighet gjør sterk." Mottoet ble tegnet i 1912, men kan kanskje med en smule tillemping være aktuelt for NTNU? Arrangørene av den nye logokonkurransen får ideen aldeles gratis.


Her skal tannhjulet symbolisere industrien mens ugla skal rette tankene mot studiene"Nye Skud" I og II er et herlig sammensurium av en mange forskjellige symboler og kan være vanskelig å tolke, sånn ved første øyekast.....


"Polarstjernen" skal symbolisere den tekniske vitenskaps betydning for landet.


Seglkonkurransen forteller mye om hvilke forventninger man hadde til den nye høgskolen. Som i mottoet "Alt for Norge".


Updated 18.07.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no