Europeisk nettverkssamarbeid

Interessen for studentutveksling til tekniske universiteter og høgskoler i Europa har økt de siste årene. Sammenlagt sender NTH nå flere studenter til Tyskland og Nederland, enn til USA.

Styringsgruppen for Leuven-klubben besøkte NTH i mai. F.v Werner Weber, Tyskland, Marietta Spiekerman, Nederland, Arne Asphjell, Internasj. avd NTH, Jennifer Molet, Frankrike, Mike Carabine, England, Maria Geerts, Belgia, W.Dutre, Belgia, Jakoba von Gastel, Nederland og Wolfgang Laschet, Internasj. avd. NTH.
Foto: Gorm K.Gaare.

Europa-samarbeidet har blitt styrket etter at NTH ble medlem av "Leuven-klubben" i 1992. Organisasjonen har utspring fra KU Leuven i Belgia og er et nettverk for tekniske læresteder i Norge, Tyskland, Frankrike, Belgia, Nederland og England. NTH er det ferskeste medlemmet. Klubben fungerer som en koordinator for samarbeid mellom lærestedene og jobber innenfor EU-programmet Erasmus, med hovedvekt på studentutveksling og kursutvikling.

Styringsgruppen er Leuvenklubbens høyeste organ og samles to ganger i året. Siste møteplass var NTH i mai.

- NTH legger vekt på sosiale og kulturelle tiltak og er et populært reisemål for styremøtene, forteller Wolfgang Laschet ved internasjonal avdeling. Han opplyser at omlag halvparten av studentutvekslingen ved NTH nå går gjennom Leuven-klubben. Det er stor søking til både Tyskland, Nederland og England, mens det forleløpig er mindre interesse for utvekslingsplasser i Belgia og Frankrike. Laschet har ingen forklaring på dette. Man kunne gjette på at språket virker som et hinder. Men ved KU Leuven blir det undervist på hollandsk, og norske studenter lar seg som sagt ikke avskrekke fra å søke til Nederland.

SR


Updated 18.07.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no