NTHs beste studenter fra VVS-teknikk

NTHs beste studenter i studieåret 1993/94 ble utdannet ved Institutt for VVS-teknikk. De ni studentene som leverte sine diplomer ved dette instituttet fikk i gjennomsnitt karakteren 1.5 på sine oppgaver

Dette fremgår av den første sammenlignende karakterstatistikk for hovedoppgaver innlevert ved NTH som noensinne er laget.

FYS/MAT BESTE FAKULTET

Når de ni fakultetene blir vurdert opp mot hverandre havner Fysikk og matematikk på toppen av lista. Her fikk de nyutdannede siv.ingene i snitt 1.55 i hovedoppgave-karakter. På andreplass kom Økonomi og arbeidslivsvitenskap (snitt på 1.75). Men statistikken viser at det ikke er noen automatisk sammenheng mellom opptakskravene til de forskjellige linjene og resultatene ved avsluttet studium. Det er relativt lett å bli tatt opp på Maskin-linja ved NTH, men etter fire og et halvt års studium kan ingen lenger beskylde studentene her for å være akademiske lettvektere. I gjennomsnitt fikk maskinstudentene 1.76 i karakter på sine hovedoppgaver. En av de to vinnerne av "Kongeskipet Norge og ABBS miljøpris" som ble utdelt av Dronning Sonja under siste årsmøte var nyutdannet maskin-ingeniør. Likeledes kom fire av de fjorten Elf-prisvinnerne fra Maskin. Disse prisene tildeles studenter som har fått Særdeles tilfredsstillende som hovedkarakter og 1.0 for hovedoppgaven.

GLAD OG BETENKT

Institutt for VVS-teknikk hørte også til Fakultet for maskinteknikk. Etter en omorganisering siste årsskifte ble VVS'erne innlemmet i det nye Institutt for klima- og kuldeteknikk.

Professor Eystein Rødahl, som var instituttstyrer ved VVS-teknikk, er både glad og litt betenkt over resultatene som fremkommer i karakter-statistikken.

- Vi hadde en følelse av at dette var et spesielt godt årskull og jeg er imponert over nivået på mange av oppgavene som ble innlevert. Noe av forklaringen ligger i det gode studiemiljøet som våre studenter selv skapte. Gruppen var liten, samarbeidet var utmerket og alle var med på å trekke hverandre fremover. Jeg hadde imidlertid ønsket meg en karakter-statistikk over flere år før vi trekker bastante konklusjoner om at vi er "best på NTH", sier Rødahl. Samtidig er professoren betenkt fordi karakternivået spriker såvidt mye mellom ulike institutter og fakulteter.

- Jeg tror ikke at vi faglærere på maskin gir "snillere" oppgaver enn andre. Men mange forhold kan spille inn under evalueringen. Enkelte hevder at det er lettere å få gode karakterer på teoretiske, enn på eksperimentelle oppgaver. Dessuten spiller selvfølgelig sensorenes ulike, personlige skjønn en rolle. Det er også opplagt store forskjeller i graden av veiledning og hjelp ved ulike institutt, fremhever Rødahl.

BEHOV FOR FELLES REGLER

Maskin-professoren ønsker seg klarere regler og kriterier for hovedoppgaver. Internt ved Inst. for klima- og kuldeteknikk har man startet en prosess for å harmonisere bl.a. evalueringen av diplomer. Det tidligere VVS-instituttet benyttet en sjekkliste på ti punkter og tilsvarende opplegg finnes også i andre miljøer. Rødahl hadde gjerne sett at det det ble utarbeidet felles "kjøreregler" for hovedoppgaver som gjaldt hele NTH.

Mens VVS-teknikk troner øverst på rankinglisten, havnet Inst. for bygningsteknologi (Arkitekt-fak.) nederst. Her var hovedoppgave-snittet 2.75. Oversikten fra studieadministrasjonen viser forøvrig at tilsammen ti av hovedoppgavene som ble levert ved NTH forrige studieår fikk karakteren 4.0. Kun to studenter fikk stryk for sine oppgaver, hvorav den ene av disse ble bedømt til 6.0. Denne karakteren er imidlertid ikke tatt med i beregningen av gjennomsnittskarakterer.

JEK

Karakter-statistikken (Fakultetsvis):

Fysikk og matematikk: 		    1.55
Økonomi og arbeidslivsvitenskap: 	1.75
Maskinteknikk:			    1.76
Berg-, petroleums- og metallurgifag: 	1.79
Elektro- og datateknikk:		1.82
Kjemi og kjemisk teknologi: 		1.84
Marin teknikk: 			    1.91
Bygningsingeniørfag: 			1.92
Arkitektur: 				2.17


Updated 18.07.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no