NTNU-arkitekten

Navn: Arild Underdal.
Stilling: Professor i statsvitenskap og prorektor ved UiO.
Med to korte avbrekk på tilsammen tre år har han tilbragt hele sitt yrkesaktive liv ved UiO.
Alder: 48.
Familie: Gift og en voksen datter på 21.
Hobbyer: Ingen, har ikke tid.

Arild Underdal deltok i mai på et møte med NTH-ledelsen på Lerkendal gård.
Foto: Jan Erik Kaarø

Verbalt har Arild Underdal visse likhetstrekk med Gudmund Hernes. Som statsråden, er hovedarkitekten for det nye NTNU også kjapp i hodet, skarp i analysen og en smule arbeidsnarkoman. Underdal kommer aldri på jobb senere enn 06.00 om morgenen. Arbeidsdagen er aldri kortere enn 15 timer. Professoren sløser heller ikke bort tiden på ørkesløs feriering. I sommer tar han seg nøyaktig seks dager fri, hvorav de tre første dagene ble kombinert med møtevirksomhet i Wien.

Men slik må det kanskje være når man er dobbeltarbeidende. For både stillingen som prorektor ved Universitetet i Oslo og leder for Underdalutvalget krever sitt. I slutten av august vil Underdal likevel dra på loffen. Da skal hele utvalget på turné til universitet i Tyskland, Storbritannia og USA. Turen ender - selvfølgelig - opp ved MIT.

Hva visste du om UNIT før du ble oppnevnt til leder i utvalget?

- Egentlig ganske lite. Rent faglig har jeg tidligere hatt kontakt med en del kolleger ved AVH, men jeg føler ikke at jeg egentlig har bindinger til noen av miljøene. I et slikt verv er det nok også en fordel at man står heltt fritt og uavhengig. Ulempen er selvfølgelig at det alltid er lettere å jobbe med et tema man kjenner godt.

Hvordan tolker du stemningen ved universitetet i Trondheim nå?

- Tatt i betraktning den vanskelige prosessen som universitetet har vært gjennom, synes jeg både stemningen og holdningene vi møter er både konstruktive og positive. Jeg hadde faktisk ventet meg å se mere vonde følelser blant partene i konflikten.

Er det noen av partene som forsøker å påvirke utvalget?

- Jeg får innspill fra mange hold, og jeg har har også blitt kontaktet personlig av flere personer. Men hittil har jeg oppfattet alle kontakter som utpreget saklige og nyttige. Synspunktene er klare, men noen bitre eller ampre følelser har jeg merket lite til.

Noe som så langt har overrasket deg i Trondheimsmiljøet?

- En ting jeg ikke var klar over på forhånd var at studiebelastningen beregnes forskjellig ved NTH og AVH. Det er tydeligvis sterke følelser knyttet til måleenhetene "belastningstimer" og "vekttall". Her er det nok behov for en viss harmonisering, iallefall må det være mulig å finne frem til en konverteringsnøkkel mellom systemene.

Hvilken del av mandatet vil bli vanskeligst å utrede?

- Fakultetsstrukturen vil bli en nøtt. Men først må vi nå forsøke å komme frem til de faglige rammene og innholdet i det nye universitetet, så får vi trekke opp organisasjonen etterpå. En av de store utfordringene er å finne frem til nisjene som kan åpne for tverrfaglig virksomhet.

Kan du røpe noe av det utvalget har kommet frem til så langt?

- Foreløpig har vi ikke så mange konklusjoner. Det jeg imidlertid kan si med sikkerhet er at man fortsatt vil opprettholde alle gradsutdanninger i Trondheim, fra sivilingeniør til cand.psychol. Og det skal fortsatt være mulig å få sin utdannelse opp til doktorgrad eller hovedfag innen disse fagretningene.

Blir utvalget ferdig med sin innstilling til 15.oktober? - Det vil nok holde hardt.

JEK


Updated 18.07.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no