Vemodig og historisk siste årsmøte

NTHs aller siste årsmøte 8.juni fikk et vemodig, men også historisk preg. Mens Kong Haakon VII deltok ved åpningsseremonien for høgskolen 15.september 1910, så var det HM Dronning Sonja som representerte kongehuset ved avslutningen. Aulaen i Hovedbygget var fullsatt under det høytidelige møtet.

Rektor Emil Spjøtvoll fremhevet i sin tale at han så dronningens besøk som et godt tegn: "Det bidrar til et verdig og minnerikt avslutningsår. Det bidrar til å markere den rolle NTH har spilt i det norske samfunn. Det bidrar til å inspirere oss til å videreføre vårt arbeid i det nye universitet, NTNU", sa rektor. Tradisjonene tro ble det utdelt en rekke priser under årsmøtet. Her følger en oversikt over alle som ble hedret. Info.avdelingen har tidligere sendt ut mer omfattende pressemeldinger om samtlige prisvinnere.

JEK

Miljøpriser

De to nyutdannede siv.ingene Erik Sauar (25) fra Skien og Jan Emblemsvåg (24) fra Ålesund ble tildelt "Kongeskipet Norge og ABBs miljøpris for 1994". Prisene ble overrakt av HM Dronning Sonja personlig.

De to vinnerne ble hver tildelt 25.000 kroner. Prisene ble gitt for de beste miljørettede hovedoppgaver som ble levert ved NTH siste studieår.

Erik Sauar ble utdannet ved Fakultet for kjemi og kjemisk teknologi. Hans hovedoppgave hadde tittelen "Process design based on optimum entropy production" og ble belønnet med 1.0. Jan Emblemsvåg har vært student ved Fakultet for maskinteknikk. Også han fikk karakteren 1.0 for sin hovedoppgave som har tittelen: "Activity-Based Costing in Designing for the Life-Cycle". Emblemsvåg har utført hovedoppgaven ved Georgia Institute of Technology i USA.

ESSO-priser

Forskerne Randi Holmestad (27) og Per Arne Tøndel (29) ble tildelt Esso's forskerpriser for beste doktorgradsarbeider levert ved NTH.

De to prisvinnerne Randi Holmestad og Per Arne Tøndel er her flankert av rektor Emil Spjøtvoll (t.v.) og raffineridirektør Sverre Brydøy i Esso Norge AS.

Foto: Jens Søraa

Holmestad som kommer fra Brøttum i Ringsaker fikk prisen for beste avhandling innen grunnforskning. Prisen for anvendt forskning gikk til Tøndel som kommer fra Mosjøen og Ålen. Prisene var hver på 25.000 kroner.

Doktorgrads-arbeidet som Holmestad utførte ved Inst. for fysikk har tittelen: "Quantitative Electron Diffraction. Energy Filtering and Studies of Bonding Effects in TiA1". Doktor ingeniør-studiet til Tøndel ble gjennomført ved Metallurgisk institutt. Avhandlingen har tittelen "Grain Refinement of Hypoeutectic Al-Si Foundry Alloys".

Beste lærer

Professor Kåre Rokoengen (51) fra Løten fikk prisen som beste lærer ved NTH i siste studieår. SINTEF-prisen for fremragende pedagogisk virksomhet er på 25.000 kroner.

Professor Kåre Rokoengen, fikk en plakett og sjekk på 25.000 kroner.
Foto: Jens Søraa

Rokoengen ble ansatt som professor ved Inst. for geologi og bergteknikk i 1991. I begrunnelsen for pristildelingen fra Den sentrale utdanningskomité heter det blant annet at Rokoengen under sine forelesninger er flink til å trekke studentene inn i diskusjoner om problemstillingene som skal behandles. Han bruker de tekniske hjelpemidlene i auditoriet til å variere presentasjonsformen og han legger mye arbeid i å sette fagstoffet i sammenheng med innholdet i andre kurs. Han formidler stoffet ryddig og med stor entusiasme, og han vektlegger kreativitet og praktisk innsikt på linje med nye kunnskaper.

Pris for populærvitenskapelig virksomhet

Førsteamanuensis Arne Wang Espelund (65) ved Metallurgisk institutt ble tildelt en nyopprettet pris på 25.000 kroner for god populærvitenskapelig virksomhet.

Arne W.Espelund fikk den første prisen for populærvitenskapelig virksomhet som er blitt utdelt ved NTH.
Foto: Jens Søraa

Espelund har gjennom en årrekke drevet forskning omkring utvinning av jern i eldre tider. Virksomheten representerer et tverrfaglig samarbeid mellom metallurgi og arkeologi. Ved utgravninger og befaringer flere steder i landet har han oppdaget og datert en rekke anlegg for utvinning av jern. Han har også bygget smelteovner etter gammel modell for demonstrasjonsformål.

Prisen ble gitt for Espelunds evne til å formidle resultatene av sitt arbeid på en enkel og lettforståelig måte til allmenheten, og særlig for hans innsats overfor skoleungdom.

Prisvinneren ble utpekt av NTHs Forskningskomité i samråd med NTHs informasjonsavdeling.

20.000 for glimrende studieresultater

Fjorten nyutdannede siv.inger ble tildelt hver sin studiepris på 20.000 kroner. Oljeselskapet Elf Aquitaine Norge A/S står bak prisene, som deles ut til studenter som oppnår svært gode studieresultater. For å komme i betraktning til Elf-prisen må kandidatene ha fått Særdeles tilfredsstillende som hovedkarakter og 1.0 for sin hovedoppgave.


Updated 18.07.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no