UiO bygger studentnett

Universitetet i Oslo planlegger å bruke 85 mill. kroner de neste årene på å koble 35.000 studenter til universitetets nettverk og Internet. De omlag 10.000 ansatte ved UiO har allerede tilgang på nettet. Neste mål er å gi studentene ved Nordens største universitet det samme tilbudet. Målet er å øke antall studentarbeidsplasser fra 800 i dag til 1.500. Det skal etableres 8.500 porter for tilkopling av eget utstyr på lesesaler, biblioteker, kantiner og andre steder. Videre skal alle studentbyene kables slik at hver studenthybel får nettkontakt. En av studentbyene er allerede kablet, skriver Computerworld 10.mars.


Updated 03.05.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no