Rettelse

Vi beklager en feil i forrige nummer i artikkelen om dr.studenter og plassmangel, og presiserer at Einar Moen ved Institutt for Bioteknologi, aldri har uttalt seg om noen opptaksbegrensning ved instituttet.


Updated 03.05.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no