Jubilanter

MAI 1995


60 år:
Ivar Frihagen, 02.05., amanuensis ved Økonomi.
Egil Haanæs, 05.05., førsteamanuensis ved Industriell kjemi.
Jon Helland, 16.05., driftstekniker ved Bygningsseksjonen.
Odd Arne Rokstad, 27.05., professor II ved Industriell kjemi.

50 år:
Olav Fagerlid, 03.05., førsteamanuensis ved Økonomi.
Svein Åge Lorentzen, 12.05., forskningstekniker ved Gruppe for betong.


Updated 03.05.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no