Ny journalist


Synnøve Ressem (bildet) er ansatt i vikariat som journalist/førstekonsulent ved NTHs informasjonsavdeling til utgangen av mars 1996. Ressem har allsidig bakgrunn fra yrkeslivet og har arbeidet som journalist og informasjonsmedarbeider siden 1986. Hun var i en periode fast ansatt i Arbeider-Avisa, men har for det meste arbeidet frilans for en rekke aviser og fagblad, blant annet Universitetsavisa, Gløs og Gemini. Hun har også vikariert i NRK-P2.


Updated 03.05.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no