Erke-administratoren

- Han er en mann som absolutt ikke treffer kjappe beslutninger på tynt grunnlag.
- Kan alt om regnskap, lovverk, regler og rutiner.
- Et levende leksikon!


De dagene jeg ikke har hatt lyst til å gå på jobb kan telles på en hånd, sier avtroppende avdelingsleder Odd Taksgaard ved Studieavdelingen.
Foto: Gorm K.Gaare
Avdelingsleder Odd Taksgaard skal forlate Studieadministrasjonen ved NTH. En institusjon i institusjonen går fra borde. Etter snart 40 år i miljøet er han kommet til den alder der det er rett og riktig å takke for seg. Egentlig skulle han ha gått av i fjor, og har "jobbet på overtid" på grunn av en svangerskaps-permisjon hos sin etterfølger. Men han har innstilt seg på, og mener selv, overgangen skal gå bra. Selv om den blir brå.

En rask spørrerrunde i miljøet blant venner og kollegaer, fremkaller en haug faglige komplimenter utdelt med rund hånd. Det berettes om kunnskaper, innsikt og administrative evner. Men kan noen fortelle en god historie om avdelingslederen? Og vet noen hva han bruker fritiden til? Ingen.

Er du en fagidiot, Odd Taksgaard?
- Nja... jeg vil ikke si det.
Punktum.

FRA PENNESPLITT TIL PC

Lundamogutten Odd Taksgaard har hatt det i blodet. Dette med tall og rubrikker. Selv om det ikke ble noen høyere utdannelse, men "bare" folkeskole, realskole og ett-årig handelsskole, "åkte" unge Taksgaard rett inn i jobb hos skattefogden i Sør Trøndelag og senere ved Riksrevisjonen. I l957 kom han til NTH og ble ansatt som fullmektig ved studieseksjonen i Sekretariatet.

- Vi var fem ansatte den gang, minnes han.
Taksgaard sto midt oppi den store omleggingen i 1962 da administrasjonen ble delt opp i sekretariat, teknisk/økonomisk administrasjon og studieadministrasjon. Den raske utbyggingen av høgskolen i 60-årene, hadde ført til sterk økning både i antall oppgaver og antall ansatte, og det var nødvendig med en oppdeling.Tredve år etterpå var han med på ny omlegging. Denne gangen innenfor Studieadministrasjonen, som ble inndelt i avdelinger.

- Det er klart at jeg har blitt litt av en "all-rounder" gjennom å ha fulgt hele denne ombyggingsprosessen. Jeg har levd med og fått kjennskap til alle de sentrale gjøremålene i studieadministrasjonen, og har bare hatt interessante oppgaver. Siden studiet også er under stadig utvikling med nye studenter, nye fag og nytt regelverk, blir det alltid nye oppgaver å forholde seg til. Klart jeg har jobbet mye, og at veska med NTH-papirer har fulgt med meg hjem de fleste dagene, men det har vært lystbetont arbeid. Jeg har vært utrolig glad i jobben min. Sier Taksgaard med ømhet.

I l957 brukte han pennesplitter og blekkhus. I dag ser han nødvendigheten av data, men er ingen kløpper selv. Kanskje vil han investere i en PC på sine pensjonistdager. Han har tenkt på at slektsgransking kan være et aktuelt emne å ta opp.

Hva skal du ellers fylle dagene med. Driver du med noen form for sportslige aktiviteter? Har du hobbyer? Kanskje ferieplaner?

- Nei, sier Taksgaard. Han drar ikke på det engang.

ORAKEL

Gamle kollegaer minnes at Taksgaard var "i en sjefsrolle fra første stund", og at han utøvde en naturlig myndighet lenge før han ble avdelingsleder. Han hadde kunnskaper som ingen annen. Var skrivekyndig. Og han visste det som var å vite om systemer og regelverk.

Lov og rett har alltid interessert Taksgaard. På kontoret har "Norges lover" tronet sentralt i bokhylla. Men han bedyrer at han aldri har gått rundt med en advokatspire i magen.

- Nei, det har jeg ikke. Jobben ved Studieadministrasjonen har ført til at jeg har måttet holde meg ajour med regler og bestemmelser både i universitetsloven, offentlig lov og forvaltningsloven. Det har holdt lenge for meg.

Det ryktes at du har status som orakel i Studieadministrasjonen?

- Jeg har fått utallige henvendelser opp gjennom årene, ja - både internt og fra fakultetene. Det er viktig å kjenne til og rette seg etter reglene, men regelverket må ikke bli en svøpe. Man må aldri lete etter muligheter for å få et nei. Man må se etter mulighetene for å få ja.

Du er en grundig person som etter sigende trenger lang tid på å ta avgjørelser. Gjelder dette også privat?

- Det er riktig at jeg ønsker å sette meg inn i saker slik at at avgjørelsene taes på riktig grunnlag. Det er mulig at famlien min har ergret seg i det stille over mitt karaktertrekk, men jeg har ihvertfall ikke blitt mobbet.

Mens vi snakker om familie,Taksgaard. Hva gjør kona di når hun riktig skal overraske deg? Har du noen saftige livretter? Får du en teaterbillett? Eller liker du å fordype deg i gamle klassikere?

Han tenker seg lenge om. Og rister på hodet.

UTFORDRING

Studieadministrasjonen teller i dag tilsammen 45 personer som er inndelt i fem selvstendige avdelinger. Taksgaard vil ikke være spåmann når det gjelder hvordan framtiden vil arte seg for avdelingen.

- Det vil avhenge av hva toppledelsen og de styrende organene bestemmer. Det blir uhyre interessant å se om studieadministrasjonene ved det nye NTNU blir samlet under en hatt, eller om man vil få flere adminstrasjoner.

Når det gjelder diskusjonen rundt et selvstendig NTH og vedtaket om NTNU, er imidlertid Taksgaard klar nok :
- Nå må man slutte å krangle og komme seg opp fra skyttergravene, rette seg etter det Stortinget har vedtatt - og så gå forlengs inn i den nye situasjonen - ikke rygge inn.

Er du glad du skal slutte når før omstillingen til NTNU?
- Nei. Jeg skulle ønske jeg var 10 - 20 år yngre, så jeg kunne vært med for fullt! Dette er en interessant utfordring! Det er her kreftene må brukes - istedet for at man bruker energi på å ergre seg over at det ikke ble som man helst ønsket det.

Og så er han i gang igjen. Om å betjene studie-systemet på en måte som er til beste for lærer og studenter. Om opptak, eksamener, kontinueringer og flinke ansatte som jobber i team. Om studieavdelingens ansvar for alt fra rekruttering av studenter fram til at de står med vitnemålet i handa.

- De dagene jeg ikke har hatt lyst til å gå på jobben, kan telles på ei hand, sier Taksgaard.
-Det har vært interessante oppgaver hele veien. Og nå har du trappet ned en tid før du setter endelig strek?
- Nei. Men jeg har innstilt meg på en overgang. Jeg er ikke redd den.

1.mai er siste arbeidsdag. Og en ting er klinkende klart: Studieadministrasjonen ved NTH mister en kapasitet av de sjeldne. Odd Taksgaard har ofret det meste av både arbeidstid og fritid for å bygge opp en solid avdeling.

ÅD


Updated 03.05.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no