Pris til dr.ing.- student

Dr.ing.-student Lill Tove Norvang ble i begynnelsen av april tildelt en pris for presentasjon av beste Ph.D arbeide innen dermatologi ved American Society for Laser Medicine and Surgery's møte i San Diego, California. Norvang tar sin doktorgrad ved Inst. for fysikalsk elektronikk, men arbeider dette studieåret ved Beckman Laser Institutt and Medical Clinic, University of California, Irvine. Det presenterte arbeidet, "Parameters affecting the reflectance spectra of port wine stains" er en del av et fellesprosjekt med Dr.med student Eli Janne Fiskerstrand ved Hudavdelingen, RIT. Veiledere er professorene Gunnar Volden, RIT og Lars O. Svaasand NTH (p.t. Beckman Laser Institute, University of California, Irvine).


Updated 03.05.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no