Studentboomen over

Det er kraftig søknadssvikt til høyere utdanning i år. To av de norske universitetetene har 25 prosent færre søkere enn i fjor. Ved NTH er nedgangen på 16 prosent.

Den første grovtellingen av årets søkerbunker etter at søknadsfristen gikk ut 15.april viser en oppsiktsvekkende nedgang. Det er tildels kraftig reduksjon i antall søkere til samtlige universiteter og vitenskapelige høyskoler, som Gløs har vært i kontakt med.

NTH har i år ca. 5.400 søkere til 1.470 plasser. I fjor endte man opp med tilsammen 6.466 søkere. Med andre tall en nedgang på 16 prosent.

Fra studieadministrasjonene landet rundt lanseres det mange forklaringer på søkersvikten. Det er et faktum at ungdomskullene i universitetsmoden alder har skrumpet gradvis inn etter en topp i 1992. I år vil 53.400 nordmenn fylle 19 år, i 1996 blir denne gruppen redusert til 50.800.

Ass. studiedirektør Sissel Ravnsborg ved NTH peker på at søkertallene de siste to årene trolig har vært kunstig høye:
- I ett tilfelle oppdaget vi at en som søkte til oss hadde søkt på tilsammen 85 ulike linjer landet over. Så lenge det har vært stor rift om å komme inn på populære studieretninger, er det ganske sikkert mange som har gardert seg ved å søke mange steder.
Ravnsborg tror imidlertid ikke at NTNU har spilt noen negativ rolle: - Ungdom flest har neppe sterke følelser overfor denne omorganiseringen.


Updated 03.05.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no