Mastergrad i USA med VALLE-stipend

Ferdigutdannede sivilingeniører fra bygg samt sivilarkitekter kan søke Master of Science studier ved University of Washington i Seattle med Valle stipend.

VALLESTIPENDET

Valle Scholarship and Scandinavian Exchange Program er opprettet på grunnlag av en donasjon fra norsk-amerikaneren Henrik Valle som ble uteksaminert fra NTH i 1923.

Stipendene gis til sivilingeniører og sivilarkitekter fra NTH som ønsker å bygge på sitt studium med ett års master-studier.
Stipendene dekker opphold ved University of Washington, inklusive studieavgifter og reise tur/retur Seattle.

UNIVERSITY OF WASHINGTON

University of Washington ble etablert i 1861, og har idag ca 35000 studenter. Universitetet er det største "one campus"-universitet på USAs vestkyst.

Foruten teknisk/naturvitenskapelige fagområder gis det undervisning i bl.a. jus, medisin, økonomi, farmasi. Det er følgelig et meget rikt og variert fagmiljø.

NTH har lange samarbeidstradisjoner med University of Washington, Seattle, og det arbeides for en ytterligere styrking av forbindelsene i tida framover.

NTH-studenter tilbys Master of Science-studier ved Department of Civil Engineering og College of Architecture and Urban Planning.

Fullstendige studieplaner for University of Washington, Seattle, finnes på hovedbiblioteket NTH.

TOEFL- OG GRE-TESTER

Søkere må avlegge TOEFL-test (Test of English as a Foreign Language), og GRE-test (Graduate Record Examiniation).

Informasjonsbrosjyre som inneholder registreringsskjema for testene er utlagt i ekspedisjonen ved Studieadministrasjonen NTH.

Kun søkere som har avlagt TOEFL- og GRE-test vil bli vurdert for opptak ved UW og tildeling av VALLE-stipend.

SØKNAD, SØKNADSSKJEMA

En forutsetning for tildeling av VALLE-stipendet er at kandidaten blir opptatt ved University of Washington, Seattle.

Søknad om opptak til universitetet sendes sammen med stipendsøknad til Director Dale Carlson i Valle-fondet. For å lette saksbehandlingen for University of Washington vil Studieadministrasjonen ta imot søknadene og sende dem samlet til Seattle

Søknadsskjema og ytterligere opplysninger fås ved henvendelse til Bjørn Kolstad, Internasjonal avdeling, Studieadministrasjonen NTH.

Neste søknadsfrist er januar 1996, men TOEFL- og GRE-testene bør tas snarest mulig slik at resultatet kan vedlegges søknaden.


Updated 03.05.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no