20 millioner kroner til samarbeid innen høyere utdanning og forskning mot Øst-Europa 1995-1996

Utenriksdepartementet, Universitetsrådet og Norges forskningsråd har opprettet et program for å støtte samarbeid innenfor høyere utdanning og forskning mellom Norge og Sentral-og Øst-Europa og SUS landene (heretter kalt Øst-Europa). Det kan søkes midler til prosjektsamarbeid samt individuelle stipend. Programbeskrivelser, søknadsskjema og retningslinjer for søkere er sendt til enhetenes institutter og fakultetskontor.

PROSJEKTSAMARBEID

Finansieringen skal bl.a. kunne dekke forsknings/utdannings- prosjekter og etablering av nettverk.
Videre gis støtte til styrking av infrastruktur (utstyr, lærebøker etc). Innenfor kategorien prosjektsamarbeid kan det også tildeles midler til utveksling av forskere og doktorgradsstudenter samt besøk av Øst-Europeiske hovedfagsstudenter.

Søkerne henvises forøvrig til programbeskrivelser fra Universitetsrådet og Norges forskningsråd hvor prioriterte emner og tiltak er anmerket. Det anbefales at man leser dette før søknad utarbeides og at man bruker vedlagte søknadsskjema.

Institusjonene er blitt bedt om å foreta en intern prioritering før de samlet sendes til Øst-Europa sekretariatet ved Norges forskningsråd. For Universitetet i Trondheim vil det bli satt ned et utvalg under Kollegiets forskningsutvalg til å foreta prioriteringen av de innkomne søknader.

Søknadene sendes til :
Rådgiver Sissel Hertzberg,
Utdannings- og forskningsavdelingen,
Teknostallen innen 12. mai 1995

INDIVIDUELLE STIPEND

Dette stipendprogrammet skal i hovedsak dekke besøk av gjesteforskere fra Øst-Europa (inntil 6 mnd.), og tildele rekrutteringsstipend. For planlegging av samarbeidsprosjekt og etablering av nettverk kan støtte gis for besøk i Norge med en varighet på inntil fire uker. Støtte kan også gis til utveksling av gjesteforelesere. Oppholdet kan ha en varighet på inntil to uker. Resultatspredning i forbindelse med prosjekter finansiert under programmet kan også støttes.

Se forøvrig programbeskrivelse fra Sekretariatet for kulturavtaleprogrammet (KAS), og bruk det vedlagte søknadsskjemaet.

Søknaden sendes direkte til Sekretariatet for kulturavtaleprogrammet (KAS) innen 1. juni 1995.


Updated 03.05.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no