Usikre studenter

NTNU-vedtaket har skapt betydelig usikkerhet blant studentene. Det erfarer bl.a. fakultetsdirektør Ester K.Hasle ved Fysikk og matematikk. Mange lurer rett og slett på om de kan fullføre sivilingeniørstudiet innenfor den nye universitetsstrukturen.

- Spørsmålet besvares med et entydig ja og er blant de letteste å svare på, forteller Hasle.
- Men jeg skjønner godt usikkerheten, fortsetter hun. Studentene har begynt ved NTH og forventet også å bli uteksaminert samme sted. NTH er varemerket for sivilingeniører i Norge. NTNU står for noe helt annet, ennå vet ingen hva. Det er høyst usikkert hvordan det nye universitetet vil bli seende ut. Mange studenter er også bekymret for vitnemålet. Heller ikke dette er avklart, men jeg regner jo med at det vil stå NTNU på vitnemålene og ikke NTH etter 1. januar neste år.

Hasle sier hun er lite glad for at NTH-navnet og NTH-logoen nå skal bli borte.
- I næringslivet har man lært å ta vare på godt innarbeidede varemerker og priser dem i millionklassen. Det var ikke for ingenting at Freia-navnet ble beholdt da selskapet skiftet eiere. Nå må vi innarbeide et helt nytt varemerke og det vil koste oss både tid, krefter og penger, fremhever Hasle.

Studieadministrasjonen ved NTH har hatt relativt liten pågang utenfra med spørsmål om NTNU, opplyser ass. stud.dir Sissel Ravnsborg. De viktigste spørsmålene er om det vil bli utdannet sivilingeniører ved NTNU og om selve studiet vil bli forandret.

SR


Updated 03.05.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no